Free French and Moland!

Kari Hilde Frenchs Blog

Joshua er fremdeles verken benådet, overført til Norge eller kommet ut av fengselet.

Joshua er fremdeles verken benådet, overført til Norge eller kommet ut av fengselet. Vi håper jo selvsagt det vil skje en dag.

Verken jeg, advokat Graasvold eller UD har blitt informert av kongolesiske myndigheter om det som står i NRK i dag. 

Jeg har ingen kommentarer til det som står i NRK og lar det Graasvold har uttalt seg så langt i NRK stå i denne bloggen: 

 

Men advokat Hans Marius Grosvold har ikke hørt om det:

«– Nei, jeg er ukjent med at det er så konkret og nært forestående som det gis uttrykk for der, sier Grosvold.

Han sier at Utenriksdepartementet lenge har jobbet med dette overfor kongolesiske myndigheter og sett på flere ulike alternativer og avtaler for å få ham hjem.

– Jeg tror nok jeg kan si at det arbeidet fortsetter. Det er ingen grunn til å avslutte dette arbeidet nå, sier Graasvold.a

– Hvor troverdig er det at justisministeren sier det?

– Det som har vært en av utfordringene for norske myndigheter er å få samlet alle de rette personene på kongolesisk side om en løsning. Dette er ikke en avgjørelse som ligger på en hånd. Jeg er selvfølgelig glad om man har samlet seg om en konkret løsning i Kongo, men det er ukjent for meg, sier Graasvold.

Han sier at saken for ham, står der den har stått lenge. Nemlig at Utenriksdepartementet prøver å finne en løsning og er åpen for ulike måter å løse saken på. Både soningsoverføring og benådning er noen av alternativene som har vært diskutert».

Han advarer mot å juble for tidlig, for de har også tidligere trodd at de hadde en nært forestående løsning. Det har vist seg ikke å stemme: 

– Det er viktig å formidle ikke minst av hensyn til French selv og familien. Vi føler nok at vi i like liten grad kan si at vi har en forestående løsning nå som vi har kunnet si før. Vi må rett og slett vente og se. Denne saken er ikke løst før han er hjemme igjen.


 

Kari HIlde French, 27. februar 2017

 

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk