Free French and Moland!

Kari Hilde Frenchs Blog

Takk for velkomstkort til Joshua

Det har kommet inn rundt 120 velkomstkort (inkluderert noen brev) til Joshua som jeg tar med på sykehuset etter hvert som de kommer inn. TUSEN TAKK! Jeg har hatt en del etterarbeid etter at Joshua kom hjem. Et eksempel på hva som må ordnes praktisk er det faktum at alle Joshuas legitimasjonspapirer har blitt beholdt av myndighetene i Kongo og vi må skaffe til veie alt på nytt. Det vil ta tid. Joshua fløy hjem på et norsk nødpass som ble makulert på Gardermoen. Det har vært møter og mye annet. Advokat Graasvold og jeg ble blant annet invitert til et møte med utenriksminister Børge Brende. Det var veldig hyggelig. Av de tre utenriksministrene som vi har hatt gjennom disse 8 årene er han den som har gjort mest for saken. Jeg hører stadig fra folk i Kongo. Jeg fikk vite at da det ble informert om Joshuas løslatelse i den internasjonale kirken jeg har gått i, ble det kraftig applaus. Det har vært ´prison break´ i flere fengsler og jeg har hørt at situasjonen i Ndolo etter fangeflukten fra Makala fengselet har blitt enda verre. Mye politi er satt inn ekstra som vakter og både fanger og besøkende er redde. Situasjonen i Kongo ser ut til å bli mer og mer ustabil.

Hadde ikke Joshua blitt løslatt i mai så ville jeg nå vært på plass igjen i Kongo. Noen tyske venner hadde tilbudt meg å bo i deres hjem gjennom sommeren så jeg ville bodd godt for den saks skyld. Nå slipper jeg den lange reisen og varme dager i fengselet. I stedet kan jeg glede meg over samvær med familien og lyse sommernetter. Vi har enda ikke helt klart å ta innover oss at Joshua faktisk er løslatt. Det er fremdeles litt uvirkelig.

Jeg hadde jo måttet kjøpe inn alt til en enkel husholdning i Kongo, som kjøkkenutstyr og sengetøy, ladbare lamper, skrivesaker og mye annet. Dette har jeg gitt til noen misjonærer som kan bruke mye av det jeg hadde og som også gir noe videre.

Med ønske om en god sommer for dere alle og takk igjen for all støtte på ulike måter.

Kari Hilde French, 8. juli 2017

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk