Free French and Moland!

Kari Hilde Frenchs Blog

Uttransportert kongoleser risikerer dødsstraff

 

Den 11. februar tidlig ettermiddag møter jeg som vitne i Oslo Tingrett i en asylsak som jeg synes er blitt for dårlig behandlet av norske myndigheter. Denne saken burde interessere mediene også.

Saken gjelder en kongoleser jeg ble kjent med i Norge etter at Joshua ble tatt til fange. Jeg prøvde å hjelpe ham med asylsaken hans. Vi møttes hvert fall ti ganger og etter at jeg flyttet til Kongo hadde vi litt telefonkontakt. Han har store problemer med å få tillatelse til å ringe meg (og andre) der han nå sitter i Ndolo fengsel. Det samme fengselet som Tjostolv og så Joshua alene, satt i de siste årene i Kongo. 

Kagofero ble født i 1976. Han kommer fra landsbyen/tettstedet Mema i Masisi-området i den østre delen av Kongo. Tiltalen mot ham av det kongolesiske Justice Militære datert 7. november 2018 bekrefter dette. Dette styrker Kagoferos troverdighet selv om norske myndigheter mente at han ikke kom fra stedet han hele tiden sa han kom fra. I tiltalen er han siktet for å ha organisert subversive samlinger/møter, spesifikt i hotellene LINDA og Grand-Place (i Goma) med den hensikt å kreve av Kinshasa overholdelse av valg senest i november 2016 eller, i mangel av dette, å styrte det sittende regimet. Han er den anerkjente sjefen av en væpnet gruppe ved navn: Congolese Resistanse Mouvement National for Salvation. Forkortet til CRMNS. Dette skal Kagofero i følge tiltalen ha gjort i perioden januar til og med mars 2016. Blir han funnet skyldig etter tiltalen så er straffen dødsdom.

Nå må det nevnes at så langt jeg har klart å finne ut fantes over 400 partier i DR Congo i 2018. Et år var det over 600 partier. Så et lite parti til eller fra med noen få medlemmer er ikke noe å bry seg om. Hovedkvarteret for denne væpnede gruppen er ifølge tiltalen Masisi i Nord Kivu provins. Det nevnes ikke at mange, mange partier protesterte mot at Presidentvalget som skulle vært avholdt i november/desember 2016, ble utsatt i to år. Det må også nevnes at opposisjonspartier har blitt utsatt for mye trakassering fra de regjerende myndigheter. Og da presidentvalget endelig ble holdt i slutten av 2018 stengte myndighetene internett i rundt to uker. Jeg opplevde selv et par ganger i Kongo da det var litt mye politisk uro at internett ble stengt og også muligheten til å sende sms innenfor Kongo.

Det interessante er at Janai Kagofero ble sendt ut av Norge 12. februar 2016. Det betyr at dette «subversive» arbeidet ble startet i Norge. Dette arbeidet har heller ikke, ifølge tiltalen, vart mer enn ca. to måneder. Kagofero søkte i 2006 asyl i Norge, men fikk avslag. Hovedgrunnen til dette så langt jeg har forstått av UDIs og UNEs rapporter, er at de mener han ikke oppga rett sted for hvor han opprinnelig kom fra og noen språkanalyser som jeg mener UDI har trukket feil konklusjon av. Han blir til og med feilaktig regnet som medlem av organisasjonen CNDP til krigsherren Nkunda. Riktignok kjente Kagofero til Laurent Nkunda, men CNDP ble først stiftet i desember 2006. Da hadde Kagofero vært i Norge nesten et halvt år. Derimot var han medlem av organisasjonen/motstandsbevegelsen RCD. (Advokatkontoret Tveter og Kløvfjell i Norge har arbeidet Pro Bono for Kagofero noen år. Jeg har også prøvd å hjelpe til.

I følge politirapporten til politimennene som uttransporterte Kagofero reiste de fra Norge 12.2.2016. Grunnet ulike omstendigheter ankom Kagofero Goma først den 15. februarså langt jeg forstår. Kagofero ble arrestert med en gang. Han slapp så ut etter et par døgn. Men så ble han arrestert igjen. Jeg regner med at han med dollar han hadde med fra Norge (i Kongo blir dollar brukt mer enn den kongolesiske franc) kjøpte seg husarrest på et hotell. Der hadde han tilgang til internett. I februar og mars 2016 var det aktivitet på hans facebook profil. Han betalte vaktene slik at han kom seg litt ut og tok bilder som han la ut på nettet. 

For noen dager siden fikk advokatfirmaet Tveter og Kløvfell en mail fra Riksadvokaten. Ambassaderåd i Kinshasa, Antonie Lysholm Kræmer, har fått verifisert at siktelsen mot Kagofero er autentisk. Den regnes som genuin. Men så kommer det noe underlig: Ambassadens troverdige kilde, UN Joint Human Rights Office, (UNJHRO) sier at Kagofero ble pågrepet i Goma mars 2017 og overført til ANR/Kinshasa den 11. mars 2017. Kildene opplyste for øvrig at Kagofero var fengselet uten tilgang til advokat. ANR er forkortelsen til den kongolesiske etterretningen.

Dette høres underlig ut. Kagofero er bare tiltalt for å ha gjort sitt subversive arbeid i to måneder i 2016. Det ville jo være naturlig at han fortsatte med det frem til han ifølge UNJHRO ble arrestert i mars 2017. Jeg regner med at kongolesiske myndigheter holder det «tapte året» hemmelig. Det som skjedde var at han ikke ga noen lyd fra seg på rundt ett år. I april 2016 fikk hans samboer i Norge, som han har to barn med, telefon om at Kagofero var fengslet. Det var ikke mer livstegn til ham før 31. mars 2017. Da fikk hans kone i Norge, som han har to barn med, endelig en telefon fra ham. Han var da ankommet Ndolo fengsel og fikk låne en mobil av en fengselsbetjent. Ved hjelp av en svensk person som var besøksvenn av Joshua og en menneskerettighetsorganisasjon forsøkte vi å finne ut hva som hadde skjedd fra slutten av mars 2016 til mars 2017. Amnesty og FN og Røde Kors har vært til lite hjelp i vårt arbeid.

Gjennom en menneskerettighetsorganisasjon fikk vi vite følgende: Da Kagofero landet i Goma i 15. februar ble han arrestert av DGM (Immigrasjonsdepartementet). Her satt han i arrest i 48 timer før han ble tatt til ANR (etterretningen i Kongo) hvor han ble forhørt. Han fikk så lov til å bo i husarrest på et hotell i Goma. Fra Goma ble han så overført til hovedstaden Kinshasa. Datoen for dette har vi ikke, men det kan ha vært i slutten av mars 2016. I Kongo, som i mange andre land, er det hemmelige fengsler. Han ble satt i Etterretningens undergrunnfengsel kalt for 3Z som ligger i bydelen Gombe. Fengselet ligger rett ovenfor kontorene til den kongolesiske statsministeren og jeg har vært i porten på dette fengselet. Her satt han rundt ett år før han ble overført til Ndolo fengsel, hvor det sitter både politiske og militære fanger. I følge kontakter jeg har i Kongo sitter han fengselet som politisk fange. I 3Z var de rundt 480 fanger. På cellen han satt i var det 70 personer. De sov på gulvet og fikk veldig lite mat, det kunne være litt fisk eller brød eller fofu hver dag. Ingen fikk besøke dem, verken advokater eller menneskerettighetsaktivister. Flere fanger døde av sult eller sykdom. Likene ble fraktet bort til ukjent sted.

Joshua hadde en svensk mann som besøksvenn en periode. Han arbeidet i FN-systemet. Ved en anledning (visedirektøren var borte den dagen) fikk svensken mulighet til å snakke med Kagofero i april 2017. Kagofero fortalte også ham, at han satt i etterretningens fengsel i Kinshasa først, før han ble overflyttet til Ndolo. I etterretningens fengsel satt han i fire måneder i et helt mørkt rom. Dette gikk utover synet hans. Han skal også ha måttet avgi «statement» 152 ganger. Han fikk heller ikke komme på sykehus da han trengte det. Han hadde blitt fortalt at han var arrestert for sin politiske aktivitet. Per Bjalkanger skriver også til advokat Tveter i en mail av 14. mai 2017 at det virker som om UNE enten ikke vil forstå eller er dårlig informert. (om situasjonen i Kongo min anm). Han skriver videre: «Anyone with some understanding of DR Congo could have guessed that the Congolese authorities would not leave Mr. Kagofero alone”. Bjalkanger fortsetter å forklare at dette er fordi Kagofero hadde opprettet et politisk parti og på grunn av hans tidligere militære erfaring. «It is not very encouraging that neither Norway nor Congo seems to have much problem with him being imprisoned for any valid reason”.

Jeg kunne ha skrevet mye, mye mer om denne saken. Det blir rettssak den 11. og 12. februar i Tinghuset, Oslo. Jeg skal altså møte som vitne den 11. februar. Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell representerer Kagofero overfor Staten v/Utlendingsnemda.

Kari Hilde French, 9. Februar 2019

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk