Free French and Moland!

Knut Molands Blog

Forhandlingsdelegasjonen

Forhandlingsdelegasjonen sier at Kongolesiske myndigheter vil utlevere guttene, hvis de og enken blir enige om kompensasjon. Vi må tro dette er et skritt i riktig retning.
Så får vi se om dette skjer. Avisene har ringt hyppig til familiene med spørsmål, særlig om dette med penger. Hvordan skulle vi svare på det? Vi får bare vente og se.

Til nå har alle pengekrav vært helt urealistiske, de ønsker seg millioner av dollar. Dette er penger som ikke finnes, som ikke kan skaffes hvor mye en enn måtte ønske det.
Samtidig tror jeg nok de forstår at pengene de kan få for 2 lik er 0 dollar. Hvis saken drar ut kan de ende med det.

Guttene har sagt at siden sjåføren var i deres tjeneste da han ble drept, vil de hjelpe enka. De vil prøve å få til en avtale der hun vil klare seg, men hvis hun tror hun skal bli en av Kongos rikeste på grunnlag av dette drapet, så blir hun nok skuffet. Da måtte de nok ha arrestert noen adskillig rikere karer enn disse to fattige guttene.


Et gammelt ordtak sier "Der intet er å hente, selv keiseren tapt sin rett".  Arnulf Øverland satt på Grini under krigen, og da kommandanten ville ha ham til å være gartner, sa han: "kan man ikke arrestere en gartner?" Det blir det samme her, vil de ha millioner, så må de neste gang arrestere en millionær.


Knut Moland 3. september 2010

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk