Free French and Moland!

Knut Molands Blog

Kongosaken er unik på en rekke måter

  1. Såvidt undertegnede vet, er det første gang nordmenn er dødsdømt siden rettsoppgjøret i 1945.  (Det finnes visstnok et unntak).
  2. Ingen nordmenn har vært dødsdømt for spionasje til fordel for Norge siden krigen.
  3. Aldri har noen stat kommet med slike vanvittige pengekrav mot Norge.
  4. Aldri har nordmenn blitt dømt på et så sviktende grunnlag av en så dårlig kvalifisert rett.
  5. Fangebehandlingen er så kritikkverdig at fangene er blitt til dels meget syke. Den ene er i dyp psykose.
  6. Hele saken dreier seg om penger. Pengekravene er enorme og helt ute av enhver proporsjon.
Disse forhold, samt en rekke til, har gjort at saken har fått enorm oppmerksomhet, og blir kanskje den største i norsk presse noensinne.

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk