Free French and Moland!

Knut Molands Blog

Det begynner å likne en skandale

Nå har Tjostolv og Joshua sittet i fangenskap i Kisangani i 2 og et halvt år. Dødsdømt for et drap uten bevis som UD utmerket godt vet,og dødsdømt for spionasje til fordel for Norge,selvfølgelig uten bevis. En ren svindel. Kongoleserne har dømt den norske stat solidarisk sammen med guttene til erstatning for enorme beløp.

I årene 2009-2010,og 2011 har Norge bidratt med så vidt jeg forstår ca 240 millioner i året,pluss dekning av en god del av FNs utgifter i Kongo. Tilsammen må det være nærmere en milliard kroner. Det har i perioden blitt forhandlet med den kongolesiske regjeringen,og en rekke lovnader er gitt,ingenting skjer. Kongolesiske regjeringsmedlemmer lyver direkte overfor norske diplomater og den norske utenriksminister,unnlater å svare på diplomatiske noter,holder norske stasborgere fanget og dødsdømt som spioner.  Listen med fornærmelser er lang,en uhørt diplomatisk oppførsel fra Kongo mot Norge. Dette samtidig som Kongo i perioden kanskje har motatt nærmere 1 milliard fra Norge. Altså mer penger enn de har forlangt iallefall i den siste "dommen".    

En må kunne spørre seg hva er det som foregår ? Så svakt kan norsk diplomati umulig være.Dette er et narrespill uten like. Ingenting,0,00 har norsk diplomati oppnådd på 2 og et halvt år. Hva er det som er galt? Jeg bor selv i utlandet,og har kontakt med folk fra mange land. Når de får forklart saken,er reaksjonen alltid: Her er noe rart.  Så amatørmessig kan umulig et diplomati i et rikt land være. Her serverer kongoleserne fornærmelse på fornærmelse  mot Norge og norske diplomater,og Norge står bare og tar imot og samtidig gir bidrag på hundrevis av millioner til denne nasjonen !Hva slags logikk er dette? Vet ikke den kongolesiske regjeringen hva Norge bidrar med i Kongo ? Her er noe grunnleggende feil,det kan det ikke være tvil om. Ikke engang mat og rent vann og medisiner har de klart å få til en avtale om. Der sitter de fanget som "norske spioner",og får ikke engang rent vann,mat og medisiner ! Ikke engang den saken,som er grovt brudd på menneskeretter har norsk diplomati klart å løse med Kongo på 2 og et halvt år. Det er utrolig.Der går med over 2000 USD i måneden til mat vann og medisiner,fra UD får de et bidrag på 200 USD i måneden,som det er helt umulig å overleve på !

Hundrevis av millioner kan gis i bidrag til Kongo,men man kan ikke holde liv i 2 nordmenn som er dødsdømt som norske spioner. Det har visst med prinsipper å gjøre ! Hva slags prinsipper ligger til grunnlag for slikt,og er det ikke kankje på tide å revurdere enkelte prinsipper ?Det kan da ikke være slik at prinsipper er viktigere enn menneskeliv ?

Fredrik Gresvik skrev i en blogg på TV2s nettsider at Moland og French eneste mulighet for å komme ut er UD. Det har han selvsagt rett i,men sannelig ser det ikke mye lyst ut. Gresvik skriver videre at det blir vanskelig å holde dem fengslet etter de er kommet hjem, fordi de er dømt uten bevis i en farse av en "rettsak",men hvis de sitter et par år til så blir det lettere å la dem gå da de lenge har sittet fengslet under svært vanskelige forhold. Jeg nekter å tro at norske myndigheter har en slik agenda. At man trenerer saken for at det skal bli lettvinnere for myndighetene når de kommer hjem. Å risikere  norske borgeres liv på et slikt grunnlag,ville være alle skandalers mor ! Det er ingen som helst tvil om at Norge har kjempegode kort på hånden i denne saken. Norge bidrar i Kongo med store beløp. Skal visst nok inn med 500 millioner i regnskogsfondet. Støtter den sivile delen av FNs virksomhet i Kongo. Norge har en av de største utenrikstjenester i verden i forhold til landets størrelse. Norge driver med fredsmekling i forskjellige konflikter rundt i verden,og har utvilsomt mange dyktige diplomater. Likevel tar man i mot fornærmelse på fornærmelse,lar seg trakkasere i årevis. Her er noe feil !   Denne saken må man kunne klare å løse,og det bør jo helst være mens det er liv i dem.

Knut Moland, 19. Oktober 2011

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk