Free French and Moland!

Knut Molands Blog

Internasjonale menneskerettsorganisasjoner slakter norske myndigheter i kongosaken

Dette står i forhåndsomtalen av programmet Dokumentar 2 som kommer på TV2 førstkommende onsdag 2240. Jeg har ikke forhåndssett programmet,og vet ikke noe om det,men denne forhåndsomtalen fra TV2
tyder vel kanskje ikke på at det vil bli en hyggekveld på UD eller hjemme hos Jonas Gahr Støre som har vært utenriksminister helt til Barth Eide overtok nå nylig. Hva som kommer fram,gjenstår naturligvis å se.
Det som jeg lurer svært på,er hvorfor UD og Gahr Støre har valgt å ikke løse denne saken på tre og et halvt år.Det er ingen tvil om at de kunne gjort det ! Nå tyder ting på at selv kongoleserne lurer på dette,da må en si mye er galt !
Utenriksminister Jonas Gahr Støre,som en tid var genierklært,klarte ikke å løse denne forholdsvis enkle saken på nesten tre og et halvt år før han gikk av. En sak der 2 nordmenn holdes fanget med en rekke dødsdommer etter en farserettsak,og der de er dødsdømt for spionasje for Norge og Norge er av kongolesisk militær høyesterett dømt til å betale Kongo 60 millioner USD,og der de har vært utsatt for en rekke dokumenterte menneskerettsbrudd.
Hvordan kunne han unngå å løse denne saken når en tenker på at Kongo har mottatt anslagsvis rundt 1 milliard NOK i bistand,ettergitt statsgjeld og penger til regnskogen i perioden. Både nordmenn og utlendinger spør seg:er det mulig å være så inkompetent ? Neppe. Den eneste forklaringen jeg kan se,må være at det må ha vært politisk opportunt å trenere saken av en eller annen grunn. For meg er også det uforståelig,skal det virkelig være slik at "alle skal være like for staten",men noen er likere enn andre ?
Norge har fremstått med brask og bram som motstandere av brudd på menneskerettigheter i alle land. Hvordan harmonerer det med opptredenen fra norske myndigheter i Kongosaken ? Er de rart de blir slaktet av internasjonale menneskerettsorganisasjoner ? Er det slik Norge skal opptre,med unnfallenhet og svakhet overfor brutale regimer ? Har slik unnfallende og svak opptreden overfor brutale regimer noensinne ført fram? Norges opptreden overfor brutaliteten og menneskerettsbruddene i Kongo er direkte pinlig.
UD under Gahr Støre valgte å prøve å feie spionasjedommen under teppet. At den var liksom bare tull,men at resten av dommene var noe en måtte forholde seg til ! Det er jo et mildt sagt underlig resonement,som nærmest bare kan være politisk. UD var selv tilstede på alle " rettsakene",og vet utmerket godt at der ikke var hverken tekniske eller andre bevis for noen av anklagepunktene. Halve Norge så
galskapen og hatet under "rettsakene". Det var hat,og som denne kongolesiske politikeren som nylig var i Norge sa:"en blanding av politikk og juss". Som en kuriositet må en nesten kunne si at "bevisene" for spionasje var sterkere en for noe av det andre. En kan ikke snakke seg fra en del av en dom en ikke liker. Dommen står der den . Dødsdommer for spionasje for Norge. Krav mot Norge på 60 millioner USD.
Jeg kan ikke skjønne annet enn at motivet for å prøve å snakke seg fra spiondommen er politisk. Håndteringen av den delen av saken har vært omtrent like vellykket som håndteringen av resten av saken.
Ambassadørene Vea og Øyen som mange ganger har vært i Kongo har sikkert gjort så godt de kan,men de har ikke hatt fullmakter nok til å få en løsning på saken. Jeg ville ikke bli overrasket om de også etterhvert ble nokså frustrerte.
Nåværende utenriksminister Espen Barth Eide er nesten helt ny,og har fått denne kjedelige saken i fanget. Han kan på ingen måte belastes for det hans forgjenger har gjort eller ikke gjort. Han holder sikkert enda på å sette seg inn i saken,kanskje han til og med leser denne bloggen. Vi håper jo at han tar en helt annen approach,og får løst denne elendige saken. Jeg har aldri vært i tvil om at en norsk utenriksminister med de svære resurser han rår over kan løse saken.
Statssekretær Gry Larsen var nylig i London i forbindelse med en konferanse. Der hadde hun samtaler med den kongolesiske justisminister. Samtalene var visst ikke spesiellt positive. Det var kanskje heller ikke å forvente ettersom Kongosaken ikke ligger under justisdepartementet i Kongo,men under den militære justis. Brevet under har jeg sendt nylig til UD og utenriksministeren. Det taler for seg selv.Vennligst overbring dette til utenriksminister Barth Eide.
Samtaler mellom statsekretær Gry Larsen og den kongolesiske justisminister.
Det er vel og bra med samtaler. Nå har samtaler pågått i over 3 og et halvt år uten noen som helst resultater.Samtidig har over 200 millioner i året gått til bistand ,kall det 700 millioner,43 millioner i ettergitt statsgjeld,uten motkrav,til tross for at 2 nordmenn sitter dødsdømt for spionasje i landet,og nå 500 millioner regnskogspenger,som vel ikke er utbetalt i sin helhet enda. Totalt har altså Kongo mottatt rundt eller nær1 milliard i perioden guttene har sittet der !
På bakgrunn av dette sa Morten Strøksnes,som skrev bok om Kongosaken , nylig i et innlegg i Bergens Tidende at :"Kongolseserne må jo tro at Norge ikke ønsker dem ut". Den tanken har vel streifet mange.
Denne saken blir mer og mer en skandale. Det er ikke nødvendig å ha vært diplomat i mange år for å forstå at denne saken ikke løses med mer eller mindre hyggelige samtaler eller dialog. Denne saken løses med handling,ved å konfrontere kongoleserne med at hvis de ikke vil løse denne saken så vil det koste dem noe. Det er noe de forstår !
UD har forsøkt å skyve spiondommen under teppet. La det være klinkende klart. Spiondommen er IKKE frafallt,og "bevisene" kongoleserne hadde var iallefall bedre for spionasje enn for drap og kriminelle forbund osv.,der de fullstendig manglet bevis ! Kravet på 60 millioner USD for spionasjen fra den militære høyesterett består. Det kan man ikke snakke seg vekk fra,skal man få vekk den,må man gjøre noe med det.
Tre og et halvt år under de forholdene de har hatt med tortur,menneskerettsbrudd,sykdom,sjikane,rasistisk vold,2 fengselsopprør med skyting og drap,nedverdiget på alle vis,hvor lenge kan et menneske holde
ut ?
Hvordan kan Norsk UD tolere dette uten å få en slutt på det ? Norge snakker høyt om menneskeretter i andre land,hvordan kan man være troverdige på det,når man ikke klarer å få slutt på det samme overfor norske borgere i et land som mottar svære beløp fra Norge. Jeg føler meg overbevist om at mange,også innad i UD føler denne saken som mer og mer pinlig. Saken er jo i og for seg en liten fillesak(men ikke for dem den angår) i internasjonal sammenheng. Hvordan kan Norge og UD opprettholde noen kredibilitet i f.eks. fredsforhandlinger,hvis de ikke klarer å løse en slik liten sak ? " Norge vil fortelle oss hvordan vi skal løse våre problemer,men selv klarer de ikke å få ut norske spiondømte i et land de gir store bidrag til " Sverige løste en lignende sak på få måneder,det er ingenting som tyder på at den var lettere å løse.
Denne saken bare må få en løsning,og det må bli raskt hvis en skal være sikker på å få dem ut i live.
mvh Knut Moland

Knut Moland, 18. november 2012

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk