Free French and Moland!

Menneskerettighetsbrudd

Joshua og Tjostolv i retten

Joshua French og Tjostolv Moland ble 8. september 2009 dømt til døden av et kongolesisk militærtribunal. Tjostolv fikk 5 x dødsstraff, mens Joshua fikk 4 x dødsstraff.

De ble dømt kun på grunnlag av indisier og to vitner som slapp å avlegge ed. ble omgjort til ”informanter” av retten, fordi de også krevde erstatning av de to drapsdømte nordmennene. Nordmennene hadde under store deler av rettsaken ingen tolk, og en gang i blant en svært dårlig tolk. De skjønte svært lite av hva som ble sagt. På grunn av dårlig tolkning, forhåndsdømming og tillatelse av uriktig bevisføring, valgte Joshua og Tjostolv å forholde seg tause under rettsaken, som de selv kalte ”en mock trial”.

 

 

De to nordmennene ble dømt til døden for:

*Spionasje for Norge
*Drap (kun Tjostolv)
*Drapsforsøk
*Dannelse av ett kriminelt forbund
*Væpnet ran

I tillegg fikk Tjostolv 20 års fengsel for:

*Ulovlig besittelse av våpen

Rettsaken foregikk over 4 uker, og var en farse. Beviser som ble fremvist var blant annet kart, kompass, turutstyr, ID-kort fra det norske forsvaret, ID-kort fra SIG, bilder av to kvinner, ett bilde av en norsk pressefotograf som peker på ett kart over Afrika, og diverse andre bilder. Også ett bilde hvor Tjostolv vasker blod ut av bilen skal være ett bevis på drap. Den døde sjåføren Abedi Kasongo ble aldri obdusert. Det de kaller drapsvåpenet er funnet i Norge.

Tjostolv og Joshua har hele tiden forklart at de ble overfalt av røvere/milits den kvelden sjåføren Abedi Kasongo ble drept, og at de to kom seg unna. De ble senere arrestert. En ankesak skal etter planen starte opp den 13. oktober 2009. Vi i familiene til guttene har ingen tiltro til at denne rettsaken skal bli noe bedre enn den første. Blant annet fordi det ikke er tillatt å komme med nye bevis, som kan vise at de er uskyldige.

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk