Free French and Moland!

Saken

Kongo-saken i Kronologisk rekkefølge (Følg med! Oppdateringer kommer stadig)

Vi har satt sammen en kronologisk rekkefølge av hva som har skjedd i Kongo-saken helt fra Kasongo ble drept fram til i dag. Denne kan være nyttig for nye lesere og gamle lesere, og også for oss i familiene til Joshua og Tjostolv. -Hannah French.

(Rettelser gjort av Tjostolv og Joshua som nå har lest denne artikkelen er merket med kursiv).

Oppdateringer kommer stadig.

 

 2009:

5 mai: Tjostolv Moland og Joshua French’ sjåfør Abedi Kasongo blir drept.

Tilstede den skjebnesvangre kvelden var: Tjostolv Moland, Joshua French, Kepo Ailo, Kasimu Aradjabu og Abedi Kasongo. De to norske kommer seg bort fra åstedet i Kasongos bil.

Du kan lese mer om turen til Kongo og Joshuas versjon av angrepet her. Du kan også se TV2's dokumentar om Kongo-drapet her.

8 mai: Joshua blir arrestert etter 3 dager i jungelen. Det blir en dramatisk arrestasjon. Han blir skutt etter og grovt mishandlet. Han blir vist fram som drapsmann i hver eneste landsby mellom Epulu og Kisangani. Her blir det blandt annet gjennomført "liksom henrettelser" på ham. 

Tjostolvs mor, Mathilde Moland blir kontaktet denne fredag ettermiddagen av lensmannen på Vegårshei om at Tjostolv er savnet. Bil

og motorsykkel er funnet i en nasjonalpark, men ingen mennesker.

 

10 mai: Joshua kommer fram til militærfengselet i Kisangani på ettermiddagen. Han er i dagene som følger inne til tøffe avhør med grove trusler og mangel på både tolk og advokat til stede. Les mer om menneskerettighetsbruddene han opplevde her.

11.mai: På kvelden blir familiene oppringt av UD og blir delvis orientert om hva som har skjedd.

12 mai: Tjostolv overgir seg på den lokale politistasjonen i Mambasa etter samtaler med sin far. Han ber samtidig om at media blir kontaktet.

Mathilde: Vi fikk beskjed mandag 11. mai sent på kvelden at Tjostolv også var arrestert (denne dagen). Vi senket skuldrene og var glad for at han levde. Neste morgen 12.mai ringer Tjostolv sin far. Han er fortsatt på flukt i jungelen. Beskjeden fra kvelden før var feil. Litt senere på morgenen i 8-tiden ringer han igjen. Da er også jeg til stede. Han får beskjed av sin far om å melde seg til nærmeste politimyndighet. Jeg sender han en SMS hvor det står noe slikt som: ”Gi beskjed før du overgir deg”. Denne fikk vi aldri noe svar på. Senere fikk jeg melding via dagbladet at den var på mobilen som Tjostolv hadde på seg da han ble tatt. En av de mystiske SMS-ene. Det var VG som gav beskjed til meg om Tjostolvs arrestasjon tirsdag 12. mai på ettermiddagen. Media har hele tiden operert med feil dato for Tjostolvs arrestasjon.

15 mai: Tjostolv kommer endelig også fram til militærfengslet i Kisangani, etter en 2 dagers fangetransport. Han var 2 netter i fengelscelle i Mambassa. Grunnen til at det tok så lang tid å frakte ham sa de var at bilen brøt sammen underveis. Familiene var disse dagene veldig redde det hadde skjedd ham noe. Ifølge media sies det at Tjostolv er blitt akseptabelt behandlet. Desverre gjennomgikk han tilsvarende behandling som Joshua. Han skulle bli drept, ble paradert og ble røft behandlet. Joshua har vært i fengselet i en ukes tid. I dagene som følger er de begge to inne til tøffe avhør, ofte uten hverken tolk eller advokat til stede.

*Fengselet de er plassert i er ett lite garasjeliknende rom som de deler med flere andre fanger. Det er hverken strøm eller lys der inne, og guttene får omkring 30 minutters "lufting" om dagen. Når pressen kommer dit, varer "lufteturene" noe lenger.

*Kepo og Kasimu endrer etterhvert forklaring fra at Joshua skjøt sjåføren mellom øynene fordi han ikke ville stoppe bilen, til at Tjostolv skjøt han helt uprovosert fra utsiden av bilen.

20. mai: Rune Edvardsen besøker dem i fengslet.

24 mai: Tjostolv blir tidlig om morgenen tatt med på en tur ut i jungelen for å lete etter det angivelige drapsvåpenet. Han er ikke blitt forberedt på dette og tror de tar han med ut for å henrette han. Hans kongolesiske advokat får være med, men ikke UDs representant. Tjostolv kjenner seg ikke igjen på åstedet, og de finner ikke noe våpen.

*I løpet av sommeren blir det gjentatte ganger varslet at rettssaken skal starte, men det blir utsatt gang på gang. Nye tiltalepunkter og påståtte bevis forsinker etterforskningen. Guttene får gjentatte sykdommer som malaria, tyfoidfeber, orm, amøber og diverse andre mageproblemer.

15 juli: Tjostolv og Joshua blir flyttet til sentralfengselet i Kisangani. De blir angrepet og truet den første tiden i fengselet. Det ble bl.a. ropt ”Drep hvitingene! Drep hvitingene!” til dem. Det er nå meningen at rettssaken skal starte 4. august.

31. juli: Spionasjetiltalen blir offentliggjort. Dette fører til flere utsettelser av rettssaken.

12 august: Tiltalen henges opp på veggen: Drap, drapsforsøk, spionasje, ulovlig våpenbesittelse, væpnet ran og dannelse av kriminelt forbund.

14 august: Rettssaken starter. Kibambe er forsvarsadvokaten deres fra hovedstaden, og Likwela er den lokale bistandsadvokaten.

Tjostolv og Joshua blir paradert gjennom gatene fra sentralfengslet til rettslokalet til allmenn beskuelse lenket sammen med håndjern. Det blir kaotisk og opptøyer når de skal fraktes tilbake. Det blir ropt ”Mordere! Mordere!” og gjenstander blir kastet. De blir hastet inn i en bil og kjøres tilbake til fengslet. Norske myndigheter får forsikringer om at de ikke skal bli paradert gjennom gatene igjen.

*Rettsaken varer i nesten 4 uker. Det er ingen tekniske bevis i saken. Aktoratets sterkeste kort er bildet der Tjostolv vasker vekk blod fra bilen, en GPS, forsvarets ID-kort, SIG-kort, diverse andre bilder fra kamera og mobiltelefon og vitnemål fra de to andre i bilen. Vitnene ble gjort om til informanter, slik at de ikke trengte og avlegge ed. De har også kommet med store økonomiske krav i forkant. Deres vitnemål er ikke troverdige når de selv har økonomisk gevinst på å få de to dømt. Mesteparten av rettssaken foregår under særdeles mangelfull og dårlig tolkning, slik at de to ikke skjønner hva som blir sagt. De får også tilbud om å kjøpe bort tiltalepunkter, hvilket resulterer i at de nekter å forklare seg. Selve rettssaken er også ganske annerledes enn vi er vant til. Det er militær salutt før de begynner. Advokatene er veldig teatralske og bruker mye fakter og gestikulerer mye. Aktor håner og trakasserer de to tiltalte. Han legger mye vekt på bilder av spesielt Tjostolv i forskjellige uniformer som bevis på spionasje. Drammensfotografen Rune Folkedal blir framstilt som oppdragsgiver til Moland og French pga et bilde der han peker på Afrika på et kart. Han er pasifist og militærnekter, og bilde ble tatt på en fest som en spøk.

En av de andre advokatene drar paraleller med guttenes taushet og Saddam Hussain og sier: "Saddam Hussein forholdt seg taus. Han ble dømt for sin taushet, fordi tausheten ble ansett som en innrømmelse".

Guttene blir også anklaget for å være av viking ætt.

20 august: Både UD og advokatene blir nektet adgang til Tjostolv og Joshua denne morgenen. De blir dratt med ut av fengselet og kjørt i motsatt retning av hva de pleier uten noen som helst forklaring fra militæret. Guttene er redde for hva som vil skje med dem. De blir deretter fraktet til retten. Etter at retten er ferdig for dagen blir de flyttet til det første militærfengselet de var i, fordi kongoleserne sier de frykter at de skal rømme. Der blir de slått i ryggen med rifler, truet på livet og utsatt for andre overgrep.

Dagen etter blir de flyttet tilbake til sentralfengselet.

1 september: En anonym person fra Vinstra i Norge betaler ett større beløp for å engasjere advokat Morten Furuholmen.

2. september: skriver Aftenposten at Tjostolv og Joshua ble sparket fra forsvaret. "Med to ukers mellomrom ble drapstiltalte Tjostolv Moland og Joshua French høsten 2007 bedt om å forlate Telemarksbataljonen". Dette viste seg å være uriktig.

8 september: Dommen faller.

Tjostolv Moland blir dømt til 5 x dødsstraff for drap, drapsforsøk, spionasje, væpnet ran og dannelse av et kriminelt forbund og 20 års fengsel for ulovlig våpenbesittelse.

Joshua French dømmes til 4 x dødsstraff for drapsforsøk, spionasje, væpnet ran og dannelse av kriminelt forbund.

Dommen får stående applaus fra publikum, mens gutta fortsatt ikke har tolk og ikke vet hva de er blitt idømt. De blir også dømt til å betale 460 000 USD i erstatning til de fornærmede i saken. Dette er blandt annet enken og hennes 6 barn, sjåførens bilforening og de to "vitnene". Det blir også avsagt en erstatningsdom på 60 000 000 USD, en symbolsk sum på 1 USD pr. kongoleser som den norske stat sammen med Moland og French blir dømt til å betale. De blir også idømt saksomkostninger solidarisk med Norge på 1000 USD. Det er ingen tolking under domsavsigelsen, og de to blir dømt til gjentatte dødsdommer uten å forstå hva som blir sagt. Utenfor rettssalen blir de truet på livet. Dommen kan du lese her.

Guttene har blitt dømt av en militær domstol, selvom kongolesisk lov sier at kun kongolesiske militære kan bli dømt der. I tillegg er Joshua og Tjostolv sivile også i Norge, noe norsk UD har skrevet i flere noter til kongolesiske myndigheter. Dette har blitt ignorert fullstendig.

* Gutta anker saken videre noen dager senere. 

* Sjømannsprest Knut Lyngseth reiser til Kisangani for å være sammen med gutta når de fleste nordmenn reiser fra området i midten av september. Han blir der en god stund og bistår gutta.

11 september: Dagbladet avslører en rapport som slakter rettsvesenet i Kisangani. Utbredt korrupsjon, pengemangel og manglende vitneoppmøte er noen av tingene som blir påpekt.

16 september: Flere medier offentliggjør en privat video fra et treningsopphold i Uganda. 

21-25 september: Guttas norske advokat Morten Furuholmen reiser til Kongo for å bistå de to. 

Han reiser via Uganda, og mens han er der benytter han anledningen til å intervjue de tre deltagerne i "Treningsvideoen".

Han kommer tilbake til Norge 25. september. 26. september holder han en pressekonferanse. Furuholmen er overbevist om at de to nordmennene er uskyldige i det de er dømt for.

26 september: Meldes det at Joshua, fordi han har dobbelt statsborgerskap, også ønsker å få bistand fra britiske myndigheter. De har mer tyngde og mer erfaring i å håndtere slike situasjoner.

29 september: Blir det klart at de to ikke får lov til å legge fram nye bevis i ankesaken. I følge kongolesisk lov er det kun bevis fra første rettsrunde som kan brukes sies det. Allikevel viser det seg senere at aktoratet likevel drar frem nye "bevis" i ankesaken.

3 oktober: Tjostolv blir veldig syk av malaria. Han har over 40 i feber og kaster opp. Han får lammelser i ansiktet og mister følelsen i armene. Blodet trekker seg fra armer og bein for å beskytte organene. Han er døden nær. Joshua klarer til slutt å tilkalle hjelp utenfra og sammen med sjømannspresten kommer legen Jean Paul Lombale seg inn i fengselet etter ”stengetid”. Dette redder sannsynligvis Tjostolv liv.

5 oktober: Flere medier melder at Tjostolv Moland skal ha skrevet et brev til Laurent Nkunda, en kjent opprørsleder som går under tilnavnet ”Slakteren fra Kisangani”. Nkundas menn sier til Rune Edvardsen at de ikke vet hvem Tjostolv er. Tjostolv nekter etter dette å bli lagt inn på sykehus av fare for egen sikkerhet.

8. oktober: Dagbladet har forsideoppslag om at kongofangene "Planla bankran".

*Det blir i denne perioden før rettsaken spekulert mye i media og Tjostolv og Joshuas hensikter i Afrika. Det som går sterkest inn på dem er det påståtte bankranet. Joshua svarer tilbake til media om en del av disse spekulasjonene.

11-23 oktober: Furuholmen reiser for andre gang til Kisangani for å bistå Tjostolv Moland og Joshua French.

13 oktober: Ankesaken starter.

”Vi er ikke spioner, vi er ikke kriminelle, vi er ikke drapsmenn” starter Joshua French ankesaken med å konstatere. Begge to er svekket av malaria, Tjostolv er tydelig ikke frisk.

Ankesaken begynner med åpenbare og bevisste tolkefeil, som for eksempel når Joshua forklarer at han jobber i sikkerhetsbranjsen, og det blir oversatt til at han er spion. Disse feilene kan potensielt være med på å dømme de to tiltalte til døden.

20 oktober: Tjostolvs mentale helse begynner for alvor og bli dårligere pga. blant annet malaria. Han er aggressiv og vil ikke spise, drikke eller ta medisiner. Det blir vanskelig for guttene å bo på samme celle og Tjostolv flytter ut til en annen celle.

21 oktober: Tjostolv har aggressive utbrudd i retten, reiser seg og prøver å forlate rettslokalet. Han roper og er urolig. Ler og gråter om hverandre. Himler med øynene og gjør fakter. Han er tydelig sinnsforvirret og burde ikke vært tilstede i retten.

22 oktober: Dagbladet presenterer en forside i dagens papirutgave med tittelen: ”SE HVOR SYK HAN ER” med 4 bilder av en tydelig ustabil Moland. Tjostolv blir fraktet til sykehus med synlige selvpåførte sår i panna for å bli undersøkt av 3 leger. Etter undersøkelsen blir han fraktet til rettslokalet igjen hvor han er svært aggressiv og angriper en politimann i ambulansen. Han prøver også å angripe Joshua inne i rettslokalet. Tjostolv blir innlagt på sykehuset etter dagens rettsmøte. Retten blir utsatt en uke i påvente av at Tjostolv skal undersøkes av leger ved sykehuset. Molands lege Jean Paul Lombale blir arrestert fordi retten mener han prøver å trekke ut rettsforhandlingene. Retten bestemmer at Tjostolv skal bli undersøkt av 3 spesialister fra Kinshasa. Disse kommer aldri.

*Tjostolv blir fysisk mishandlet av politiet mens han er hjelpesløst dopet ned i fengselet.

*Under sitt sykehusopphold blir Tjostolv systematisk dopet ned. Han blir så oppstukket på armene at legene til slutt må stikke på bena hans. Han blir så dopet at han begynner å få abstinenssymptomer. Han blir utsatt for kjemisk tortur.

*Under en tilfeldig tur til sykehuset for å trekke en tann ser rettens hoveddommer Tjostolv. Han erklærer selv Tjostolv for frisk. Dette kommenterer Knut, Tjostolvs far, på web-siden.

27 oktober: Tv2 melder at våpenet retten mener drepte Abedi Kasongo befinner seg i Norge. Serienummeret på dette våpenet er identisk med det geværet Moland og French poserer med på ett bilde fra mobilen/kameraet til en av gutta. Dette er en softgun som brukes til å skyte gummikuler – det kan altså ikke være drapsvåpenet. Pistolen retten mener Moland og French hadde med seg, er et våpen som Moland hadde tilgang til når han var i Garden. Dette våpenet er aldri blitt meldt savnet, og er i forsvarets besittelse.

*Retten sitter nå igjen med pumpehagla som alle er enige om at ikke kan ha forårsaket Kasongos død. Dette er heller ikke regnet som ett militært våpen i Kongo.

30 oktober: UD mottar et brev som trekker frem kongolesiske militære som skyldige i drapet på Kasongo.

5 november: Furuholmen har møter med flere myndighetspersoner i Haag.

7 november: Det blir arrangert ett møte der Tjostolv treffer enka og hennes familie på sykehuset. Der tilstår han angivelig drapet og ber om tilgivelse. Det var ingen tolk til stede under møtet. Det hevdes at han skriver to tilståelsesbrev. I det ene brevet tilstår han drapet, og i det andre tar han kun på seg ansvaret for at sjåføren døde men hevder han ikke drepte han. Tjostolv er dopet ned og psykotisk under dette møtet, og det er heller ingen nøytrale vitner tilstede.

8-24 november: Furuholmens advokatbyrå sender advokat Marius Dietrichson til Kongo for å bistå guttene. Han blir blandt annet anklaget av militæret for å ha klatret over fengselsmurene og dopet ned Tjostolv.

10 november: Tjostolv er tilbake i retten, i psykotisk tilstand. Her blir han konfrontert med brevet der han tilstår drapet. Det er kun dette brevet som blir lagt fram for retten. Brevet der han kun tar ansvar for at sjåføren døde blir ikke lagt fram. Han sier han kan knyttes til brevet, men står ikke inne for innholdet. Knut Moland, Tjostolvs far ser brevet. Han mener en del av teksten hvor Tjostolv sier seg skyldig ikke er sønnens skrift. Det er tydelig forskjell på skriften hvor han tar på seg ansvaret og hvor det står han er skyldig. Knut Moland forteller om Tjostolvs sykehusopplevelse her.

11 november: Tjostolv har mange uttalelser som er skadelige for saken deres, som at han sier de er leiesoldater. Han uttrykker også støtte til Laurent Nkunda. Tjostolv flytter tilbake til fengselet. Han tror løpet av sin sykdomsperiode blandt annet at han er en bibelsk person, og tror også han har åndelig kontakt med en pygme-ånd.

12 november: Det er Joshua sin tur til å forklare seg. Han gjentar sin forklaring at de ble angrepet av ukjente personer med våpen. Joshua får kjeft av dommeren for at han fortsetter med sine ”løgner” nå som Tjostolv ”begynner å fortelle sannheten”.

13 november: De får nå hver sin advokat fordi uttalelsene deres spriker. Likwela representerer Joshua og Kibambe representerer Tjostolv. Mathilde Moland og følge ankommer Kisangani. Hun får treffe de begge to i fengselet etter rettsdagen. Det blir et følelsesladet møte.

3 desember: Dommen faller i ankesaken.

Før saken kommer i gang blir alle inne i salen kroppsvisitert, det er mistanke om at noen har fått med seg eksplosiver inn i rettssalen. Ingenting blir funnet, og domsavsigelsen begynner.

Tjostolv Moland dømmes også denne gangen til 5 x dødsstraff for drap, drapsforsøk, spionasje væpnet ran og dannelse av kriminelt forbund, og 20 års fengsel for ulovlig våpenbesittelse.

Joshua French dømmes til 4 x dødsstraff for drapsforsøk, spionasje, væpnet ran og dannelse av kriminelt forbund. Han får i tillegg 20 års fengsel for ulovlig våpenbesittelse som han ikke ble dømt for forrige gang.

Erstatningssummene denne gang ble 750 000 USD til enka, 375 000 USD til faren (onkel) til Kasongo, 100 000 USD til Aradjabu. Den norske stat ble også solidarisk med Moland og French dømt til å betale 500 000 USD til Kongo*. Heller ikke denne gangen får de to dommen oversatt, og skjønner ikke hva som blir sagt i retten.

(Jeg tar forbehold om selve dommene og summene på erstatningene da jeg kun har opplysningene fra VG Nett, og ikke fra selve dommen fra ankesaken som vi ikke har mottatt enda. Grethe 7. februar 2010).

4 desember: Visepresidenten i retten Frederic Embu ønsket å oppheve dommene han mener er feilaktig idømt. Han viser spesielt til ”tilståelsesbrevet” til Moland som han mener ikke burde vært brukt i retten da Moland ikke hadde blitt undersøkt av psykologer slik retten først mente han burde.

*Guttene anker saken videre til siste rettsinstans som er høyesterett i hovedstaden Kinshasa. Det jobbes med å få dem overført dit, men ifølge Joshua virker det som om sentrale personer i Kisangani ikke vil gi slipp på dem uten å få penger.

Julen 2009: Sjømannsprest Terje Bjerkholt reiste til Kongo for å være sammen med Tjostolv og Joshua i julen. Han hadde med seg hilsener fra familie og venner og også støttemail fra hjemmesida. Mat og andre godsaker som hører jula til var også med. Han hadde også med en julenissedrakt som Tjostolv brukte da de delte ut julegaver til de innsatte. Det ble delt ut brettspill, sukker, te, kaffe og diverse andre ting til noen fanger, og alle de innsatte fikk hvert sitt såpestykke. Hygiene er veldig viktig for å overleve så dette var en nyttig gave som var mulig på grunn av alle bidrag som har blitt gitt til fanger hjelper fanger kontoen. På julaften leste de juleevangeliet, sang julesanger og spiste julemat sammen med sjømannspresten og åpnet presanger. Terjes meldinger hjem til Norge: Julaften i Kisangani Central PrisonEn utrolig opplevelse og 1. Juledag

 

2010:

2-6 februar: Sjømannsprest Knut Lyngseth besøker dem igjen. Dette var et etterlengtet besøk.

7 februar: Det er nå gått ca 2 måneder siden Joshua og Tjostolv ble dømt til døden for andre gang. Det er lite informasjon om hva som skjer videre. Det er kommet informasjon om at dommerpanelet er satt sammen, men det er uklart når saken kommer opp for høyesterett og om Moland og French kommer til å være tilstede. Det spekuleres i om de blir værende i Kisangani. Det kan være veldig kostbart å fly de to til Kinshasa og de har ikke mulighet til å si mye der allikevel. Monuc (FN) flyr dem gjerne til hovedstaden i et av sine fly som går regelmessig mellom de to byene, men for å gjøre det må de ha en offisiell anmodning fra de kongolesiske myndighetene. De to har ikke fått sett dommen fra ankesaken, og vet faktisk ikke eksakt hva dommen lyder på.

 

(Vi har lagt bak oss en periode hvor det ikke har vært skrevet mye i mediene om gutta. For dem har tiden vært preget av mye kjedsomhet og tiden har vært lang. Grethe 9.mai 2010)

 

19 mars: UD mener at norske journalister brøt norsk lov ved at de bestakk offentlige tjenestemenn i Kongo. Journalistene på sin side mener at det er nødvendig for å kunne gjøre jobben sin.

30 mars: Saken blir behandlet i høyesterett i Kinshasa. Det er kun Tjostolvs advokat Andre Kibambe som er tilstede da Joshuas advokat Guillaume Likwela kun fikk noen dagers varsel og ikke hadde mulighet å komme seg til Kinshasa på denne tiden. Retten ble ferdig på 2 ½ time, og forventet å komme med sin konklusjon innen 8 dager.

31 mars: Media melder at Rune Edvardsen i lengre tid har jobbet med en hjemreise for gutta. En general som skulle hente gutta i fengselet ble angivelig skutt og såret samme dag som gutta skulle hentes.

3 april: Dagbladet har en artikkel som beskriver hvordan gutta hjelper sine medfanger med forskjellige helseproblemer. Med hjelp av midler fra Fanger hjelper Fanger kontoen har gutta mulighet til å behandle forskjellige lidelser i fengslet.

6 april: Dommen i høyesterett skulle egentlig bli forkynt i dag, men ble utsatt fordi et medlem av høyesterett døde i påsken. Usikkert når dommen blir offentliggjort.

22 april: Dommen i høyesterett faller. Dødsdommene ble underkjent på grunn av saksbehandlingsfeil. Det ble lagt til grunn at to av dommerne ikke var tilstede under hele rettssaken men allikevel var med på å dømme de to til døden. Det betyr at saken skal behandles på nytt i Kisangani.

UD har fått signaler om at saken kan komme opp før sommeren. Det håper vi på!

23 april: Dagbladet melder at også UD har betalt uten å få kvittering for tjenester i Kongo. De skal ha betalt 60 dollar for å få en kopi av ankedommen. Ragnhild Imerslund i UD forsvarer det med at det var viktig at norske myndigheter fikk en kopi av dødsdommene.

27 april: VG melder at rettssaken skal starte 10. mai. Det sies at det skal komme dommere fra Kinshasa. Vi venter i spenning!

5 mai: Det er i dag 1 år siden drapet. Marerittet for både gutta, familiene deres, og ikke minst enka og barna hennes har nå vart i et år.

6 mai: Marius Dietrichson reiser ned til Kongo for å bistå Tjostolv og Joshua. En del medier reiser også på denne tiden for å dekke den nye rettsaken som skal starte 10. mai 2010.

9 mai: Dagbladet melder at flere sentrale aktører i forrige rettsrunde som Jacob Samwaka, Roger Wavara, Pascal Moliba og Frederic Embu Anieng må forlate Kisangani i forbindelse med den nye rettssaken. Grunnen er at en ikke ønsker at disse skal kunne påvirke den nye rettsaken på noen som helst måte.

10 mai: Rettsaken er utsatt nok en gang. Dommerene fra Kinshasa kom ikke med flyet til Kisangani som planlagt. Også rettsdokumenter og rettsal er ikke blitt gjort klar for rettssaken.

Dagbladet skriver at Kibambe ble bedt om 1200 dollar for å få tilgang til dommen fra høyesterett. De melder også at grunnen til at dommere ikke kom seg fra Kinshasa er at de ikke har mottatt noen flybilletter, angivelig fordi det ikke er penger til dem. Nærliggende å tro at det er en sammenheng her. Advokat Dietrichson sier at det må vurderes om man skal bøye av for pengekravet for å få tilgang til dommen.

Det hersker full forvirring om når det vil bli rettssak. Diverse medier melder at rettssaken er utsatt til etter 25. mai fordi det krangles om penger. Dommerne fra Kinshasa vil ha betalt på forhånd, noe forsvarsdepartementet nekter å etterkomme. Oberst Gaston Shomari som er sjefen for militærdomstolen melder imidlertid at det blir rettssak denne uka. 

Den franske ambassadøren i Kinshasa har sendt brev til kongolesiske myndigheter at de ikke får bruke kulturhuset de brukte i de to rettsrundene i fjor. Han sier: "De har fortsatt ikke betalt 3200 dollar i strømregning fra sist gang lokalene ble benyttet.
Vi kan heller ikke godta at de har en rettssak eller et politisk møte på fransk grunn. Bygningen er eid av den franske staten", forklarer Jacquemot.

(Jeg synes det høres rart ut at de plutselig reagerer nå etter at de hadde to rettsrunder der i fjor høst. Ligger det noe mer bak den avgjørelsen?)

11 mai: I dag ble det kjent i media at gutta kommer til å bli overført til Osio-fengslet på andre siden av Kongofloden ved en rettskraftig dødsdom. Der er det ikke innlagt vann og strøm, og mange dør kort tid etter at de kommer dit blandt annet fordi det ikke finnes sanitære forhold der.

13 mai: Aftenposten melder i dag at forsker Rene Lemarchand som er ekspert på Kongo mener at Norge må vurdere å kutte bistandsmidlene til landet for å sikre en mer rettferdig rettssak for Tjostolv og Joshua. Utenriksdepartementet sier på sin side at de ikke har for vane å holde tilbake bistandspenger for å presse mottakerland.

23 mai: Dagbladet melder at både aktor og to dommere er på plass i Kisangani, så det ser ut som om det blir rettssak tirsdag.

24 mai: Dagbladet forteller Joshua’s versjon av blodbildet som har blitt en belastning for dem.

Joshua sier: - Man kan velge hvordan man tolker bildet. Det ble tatt i en situasjon da vi hadde unnsluppet døden. Det var et traumatisk øyeblikk. Noen mennesker reagerer med å gråte, noen med å le, når de er i traumer. Grunnen til at det ble tatt, var at vi så det som fordelaktig for oss å ta et bilde av det vi tenkte kunne bli viktig bevismateriale i vår fordel før vi tørket bort blodet.
Og French fortsetter utdypningen med Moland som passiv tilhører:
- Vi var sjokkert begge to over det som hadde skjedd tre timer før. Det er jo velkjent kunnskap fra psykologien at traumeofre kan reagere med gråt, latter eller galgenhumor som forsvarsmekanismer, sier French om bildet tatt etter drapet i nattemørket 5. mai i fjor, 110 kilometer utenfor Kisangani.
(sitat fra Dagbladet)

Flere medier melder også at president Joseph Kabila ringer jevnlig for å sjekke hvordan gutta har det. Han ønsker angivelig at gutta skal overføres til Kinshasa og ha en mer rettferdig rettssak der.

25 mai: Første rettsdag i den 4 rettssaken. Dagen ble stort sett viet til formalia og mye snakk om flukten etter drapet. Det kan virke som det er bedre organisering denne gangen, men det gjenstår å se om det vil få noen virkning på dommen.

26 mai: Tøff dag i retten i dag. Begynte med at teknikere tok med seg mikrofoner og høytalere fordi retten ikke har betalt leie. Tjostolv sto i 7 timer i dag i 40 varmegrader og høy luftfuktighet pga regn. Joshua sto nesten like lenge. De klarte likevel og svare godt og kontrollert for seg på mange gjentagende spørsmål om våpen og hva de gjorde før de kom til Kongo. De fikk også spørsmål om SMS til Tjostolv’s telefon og flukten. Det var mye repetisjon fra i går.

27 mai: Dag 3 i retten. De bruker en sekk som skal forestille bilen og kullstifter for å beskrive hendelsesforløpet. Joshua blir avbrutt når han prøver å nagle Kepo i en løgn. Det argumenteres med at French ikke er Molands forsvarer. Dommerne henger seg opp i det mest banale ting: for eksempel at de gikk fram i lyset fra bilen for å urinere. Dommerne synes det er rart at de ikke ville være litt mer diskré. Gutta synes det var viktigere å se hvor de gikk. Gutta er slitne, og både i går og i dag ønsker dem minimal kontakt med pressen.

28 mai: Dag 4 i retten. Dagen i dag startet med at gutta fikk en reprimande av rettsformannen fordi de kom for sent til retten. Bestemmer de selv når de skal reise fra fengslet? I dag måtte gutta pakke sekkene sine slik de var pakket da de dro til Kongo. Da registrerte de at det manglet en del av eiendelene deres som f.eks. penger, soveposer, støvler, kompass, mobiltelefon m.m. Disse tingene ser de nok aldri igjen. Det var mye snakk om Tjostolv’s firma i Kampala var lovlig registrert. De lurer også på om han har flyttet væpnet virksomhet til Kongo fra Uganda. Enka vitnet i retten i dag, og hun sa at Rune Edvardsen gir henne 200 dollar i måneden fordi han vet at hans landsmenn drepte mannen hennes. En sjokkerende løgn.

31 mai: Dag 5 i retten. I dag begynte prosedyrene. Diverse bistandsadvokater og aktor har fått sagt sin mening i dag. De brukte store ord og uttrykk for å beskrive hva slags mennesker gutta er, og hva de skal ha gjort og tenkt. Det ble også krevd 30 milliarder (!) kroner i erstatning fra gutta og Norge. Ikke mye positivt å melde, men for å nevne noe positivt; gutta fikk sitte nesten hele dagen!

1 juni: Dag 6 i retten. I dag var det forsvarets tur til å legge fram sine prosedyrer. Ganske overraskende fikk begge forsvarerne holde sine innlegg så lenge de ville uten protester. De plukket fra hverandre aktors påstander bit for bit. Hvis bevisene skal avgjøre må gutta bli frikjent, men det skal bli spennende å se hva dommerne kommer fram til. Dommen faller 9. juni.  Lykke til gutter! 

4 juni: Flere melder i dag at dommen er utsatt til torsdag 10. juni. Det er uklart hva som er grunnen til dette, men det er ikke første gangen det blir utsettelser i denne saken.

7 juni: VG melder i dag at domsavsigelsen skal foregå i militærtribunalets bakgård. Ved regn skal de bruke en garasje. Lokalet som har vært brukt under denne rettsrunden er leid bort til andre på torsdag. Gutta synes det er helt greit at dommen blir avsagt i det fri, de er bare glad for at det ikke blir flere utsettelser. I dag har også Dagbladet offentliggjort et intervju med Kasimu Aradjabu rett etter at Joshua ble arrestert.

8 juni: Dagbladet melder at de har et opptak gjort av Rune Edvardsen der han og misjonær Bregård er i samtaler med familiens nye overhode etter Abedi Kasongo. Her hevdes det at ”vitnene” ga en helt annen forklaring til ham få dager etter drapet. De sier bl.a. at Tjostolv skjøt med revolver, og på kloss hold på venstre side. En helt annen forklaring enn de har gitt i retten flere ganger. VG melder at fanger ved fengslet inkludert Joshua og Tjostolv kan bli innvilget amnesti av presidenten i forbindelse med Kongos 50. uavhengighetsdag 30. juni.

9 juni: Aktor mener at det ikke er mulighet for videre ankemuligheter. Han mener at dette er siste sjanse. Forsvarsadvokatene på den andre side mener det bare er tull, og at de kan anke dommen videre hvis det er ønskelig.

10 juni: Dommen faller. Det hersket stor forvirring om hva den egentlig lød på. Men det er klart at begge to ble dømt til døden igjen. Den største endringen var den tidligere dommen som omfattet spionasje til fordel for Norge som nå er falt bort. Dermed også det astronomiske erstatningskravet. Det kan være positivt i forhold til å få til en utleveringsavtale.

12 juni: I dag har familiene fått beskjed fra Kongo om hva dommen egentlig lyder på. Dette er ikke selve domspapirene, så ett lite forbehold til man får dommen i hende.   

14 juni: I dag ble det klart at gutta ikke kommer til å anke dødsdommene. Det gjenstår å se om aktoratet anker. Hvis de ikke gjør det blir dommen rettskraftig og UD kan begynne jobben med å få gutta hjem.

16 juni: Det meldes at det er satt en dato i sommer hvor forhandlinger om utlevering skal starte, men ambassadør Vea vil ikke si hvilken dato som er avtalt. Det skal være stor feiring av Kongos 50 års jubileum for uavhengighet fra Belgia den 30. juni, så det antas at datoen er en gang i juli, etter dette. Nettavisen gjengir brevet fra UD til kongolesiske myndigheter. Brevet kan du lese her.

22 juni: Mathilde Moland har reist til Kongo for å besøke gutta. Hun skal også ha et møte med presidentfruen, hvor hun skal overlevere et brev der hun ber om benådning for Tjostolv og Joshua i forbindelse med 50 års jubileet for Kongos frigjøring.

23 juni: I følge VG kan ikke gutta regne med å slippe ut av fengslet på flere måneder. De skriver at de sivile partene (?) kan anke helt til 19. juli, og at dommen da ikke er rettskraftig før denne datoen. Morten Furuholmen mener at samtaler om sonings overføring ikke kan starte før i august – september.

24 juni: VG melder i dag at forhandlingene om utlevering skal starte en gang i august. Eksakt dato er ikke satt. Flere medier melder i dag at gutta har sendt et brev til president Joseph Kabila der de ber om benådning.

28 juni: Flere medier melder at Mathilde Molands besøk hos presidentfruen er utsatt til 1. juli. Dette fordi det er tett program fram til jubileet 30. juni, og de får bedre tid med presidentfruen hvis møtet utsettes.

2 juli: Det meldes i dag at kongolesiske myndigheter garanterer at Tjostolv og Joshua ikke vil bli sendt til det fryktede Osio-fengselet. Det meldes også at møtet mellom Mathilde Moland og presidentfruen, som har blitt utsatt flere ganger skal finne sted i dag.

Da har jeg akkurat lest på VG Nett at møtet mellom Mathilde og presidentfruen ikke blir noe av allikevel. Rune Edvardsen spekulerer i at det er politiske motiver bak avlysningen av møtet. Mathilde uttykker stor skuffelse over at møtet hun har ventet på i en uke mislykkes. Hun sier dette til VG nett:

- Det er veldig beklagelig, leit og trist. Jeg hadde et sterkt ønske om å få treffe henne, og legge frem saken som jeg brenner for, nemlig å be om benådning for min sønn. Jeg er veldig skuffet. Nå har jeg vært i Kinshasa en uke, og det er ikke et sted en ønsker å være så lenge med mindre man oppnår det en ønsker, sier en tydelig preget Mathilde Moland til VG Nett.

3 juli: Dagbladet melder at Mathilde har fått overlevert benådningsbrevet til presidentfruen. Hun fikk ikke treffe henne personlig, men leverte brevet til noen av presidentfruens nærmeste. Rune Edvardsen sier dette er en stor seier. Senere på dagen fikk hun allikevel hilse på presidentfruen og overrakte henne en gave.

4 juli: Dagbladet gjengir i dag brevet familien Moland har skrevet til presidentfruen. Du kan lese brevet her.

21 juli: VG melder at ankefristen gikk ut 19. juli, og så vidt vi vet har ingen anket. Det betyr at UD og Britisk UD kan begynne jobben med å få gutta utlevert.

3 august: NRK melder i dag at Britiske myndigheter har hatt et møte med Kongolesiske myndigheter, noe som kan bidra til å øke sjansene for soningsoverføring til Norge. Det har blitt diskutert overføring til hovedstaden Kinshasa som kan være det første skritt mot soning i Norge sier advokat Furuholmen.

9 august: Flere medier melder i kveld at møtet mellom norske og kongolesiske myndigheter som skulle prøve å få til en avtale om soningsoverføring er utsatt på ubestemt tid. Det var meningen at møtet skulle være en gang i august, men nå er det ingen som vet når møtet vil bli. Advokat Furuholmen sier at utsettelsen er frustrerende.

13 august: I dag meldes det at forhandlingene om utlevering for Tjostolv og Joshua skal begynne første uka i september. Det er veldig gledelige nyheter, og jeg håper virkelig at møtet blir gjennomført denne gangen.

27 august: VG melder i dag at Tjostolv har blitt utsatt for overgrep i forbindelse med en situasjon der penger har blitt stjålet fra cella deres. Det hele begynte med at en medfange stjal penger fra cella, da de konfronterte han med dette lovet han hevn. Hevnen kom som en historie at Tjostolv og Joshua ga han penger til å kjøpe våpen, dette avviser gutta. En ny oberst har ifølge VG satt i gang etterforskning av saken, og i den forbindelse var begge gutta inne til avhør. Avhøret av Tjostolv ble brutalt, og han ble truet med våpen, slått og sparket, og satt på en mørk celle full av urin og skitt. Etter 4 timer der ble han sendt tilbake til sin egen celle.

 

28 august: VG har i dag et intervju med Mathilde Moland etter at hun har snakket med Tjostolv. Han beskriver oppholdet i den varme, møkkete cella som noe av det gyseligste han har opplevd.

30 august: Det meldes i kveld at en delegasjon fra UD og Justisdepartementet har mandag reist til Kinshasa for å starte forhandlingene om en soningsoverføring for Tjostolv og Joshua. De skal i første omgang være der ut uka.

2 september: Myndighetene åpner for soningsoverføring for gutta. Betingelsen er at de betaler erstatning de pårørende godtar. Det er ikke diskutert noe konkret beløp, men inntrykket er at beløpene i dommene ikke nødvendigvis er noe man må forholde seg til. Morten Ruud fra justisdepartement synes dette er en positiv utvikling. Morten Furuholmen er i gang med å finne løsninger på erstatningskravene.

3 september: Morten Furuholmen mener at det er trolig at Tjostolv og Joshua må sone en straff tilsvarende forsettelig drap om de blir overført til Norge. Enka sier hun vil ha 18 millioner kroner som ble fastsatt i retten.

Senere på dagen steg erstatningskravet til 27 millioner kroner. Inntrykket er at det er advokatene til de pårørende som er pådrivere til disse kravene, og ikke nødvendigvis familien selv.

 

4 september: Enka etter sjåføren sier hun er villig til å fire på kravene for å få til en løsning alle kan leve med.

5 september: Advokaten til enka vil ikke fire på kravet som er satt.

 

6 september: Kasimu Aradjabu og Kepi Aila som var med i bilen den fatale kvelden er redd de vil bli utelatt i en eventuell avtale. De virker også villige til å fire på kravene for å få saken løst.

9 september: Det blir opplyst at lotteri- og stiftelsestilsynet vil granske Rune Edvardsen og Dina-stiftelsen om den månedlige summen på 200 dollar til enka bryter med vedtektene til stiftelsen.

10 september: I kveld meldes det at det er kommet til enighet om en avtale mellom partene i saken. Rune Edvardsen melder at han har fått 5 underskrifter fra enka og hennes familie, og at det som gjenstår er for Tjostolv og Joshua å signere, noe som skal skje i morgen. Erstatningssummen som er blitt avtalt kommer på rundt 100’000 dollar, som vil gå til to hus, og hjelp til oppstart av en familiebedrift.

12 september: Rune Edvardsen starter i dag en kronerulling for å samle inn penger til erstatningen i avtalen.

14 september: Morten Strøksnes’ bok slippes i dag. Det er mye debatt rundt boka, og utgivelses tidspunkt.

21 september: I kveld meldes det at utenriksminister Støre har hatt et møte med Kongos utenriksminister om Tjostolv og Joshua. Under møtet fikk han på nytt forsikringer om at de to ikke vil bli henrettet. Det er også trolig at de blir flyttet til hovedstaden Kinshasa.

22 september: TV2 melder i dag at overføring til hovedstaden skal skje raskt i følge Kongos utenriksminister. Overføringen til Norge kan derimot ta tid, da Kongos myndigheter ønsker at de skal få en tilsvarende fengselsstraff i Norge som de er idømt i Kongo.

30 november: Flere medier melder i dag at fengselsdirektøren i Sentralfengslet i Kisangani har anmodet myndighetene at gutta overføres til et fengsel i Kinshasa. Han sier at han er lei av at gutta er der, og trenger plassen til andre fanger.

2011:

24 januar: I dag melder diverse medier at maktkamp mellom regjeringen i hovedstaden og guvernøren i provinsen har satt en stopper for overføringen til Kinshasa. Diverse advokater er også redd for å bli stående tomhendte igjen i saken, og ønsker ikke at gutta skal overføres. I følge myndighetene i Kinshasa skulle gutta overføres forrige fredag, men dette har nå blitt utsatt på grunn av at guvernøren nekter og la dem reise. Guvernøren har nå reist til Kinshasa for å diskutere saken med myndighetene der. Han viser til dommen der Norge er dømt til å betale 3 milliarder kroner.

Enka etter sjåføren sier hun er redd advokaten hennes skal ta fra henne huset hun har fått i henhold til avtalen.

25 januar: VG gjengir i dag avtalen som er inngått mellom enka etter den drepte sjåføren og Tjostolv og Joshua. De har også et intervju med gutta som du kan se her

28 januar: Norge leverer i dag en note til kongolesiske myndigheter med krav om fortgang i utsendelsen av Tjostolv og Joshua. Grunnene til at overføringen tar tid er visstnok misnøye fra advokatene om den økonomiske avtalen som er gjort mellom enka og gutta.

31 januar: Statssekretær Ingrid Fiskaa skal ha møte med viseutenriksministeren i Kongo hvor hun vil ta opp situasjonen til Tjostolv og Joshua.

1 februar: Det meldes i dag at Tjostolv og Joshua hver skylder 800 000. Dette er penger som er lånt av familie og venner, men som vil bli skrevet over på dem når de kommer hjem. I tillegg til avtalen med enka må de kjøpe alt av mat og toalettartikler selv, og betale noen for og levere dette. Støttekontoene som ble opprettet er nå tomme og de to bekymrer seg for hvordan de skal få råd til mat og rent vann.

Statssekretær Ingrid Fiskaa som er i Kongo melder i dag at Kongolesiske myndigheter igjen lover fortgang i saken om overføring til hovedstaden.

7 februar: I følge Dagbladet i dag virker det som om det er penger til flybilletter som stopper overføringen til Kinshasa.

Grethe Aune, februar 2011

 

2 juni: Etter lang tids stillhet i media meldes det i dag at en overføring er godkjent av Kongolesiske myndigheter. Betingelsen er at gutta betaler 20 000 dollar i advokatutgifter, noe gutta har stilt garanti at de betaler. Vi håper dette stemmer og at gutta snart er på vei til Kinshasa.

8 juni: I dag melder flere medier at det ble foretatt et raid av militæret i fengslet der gutta sitter i går. De beslagla 2000 dollar, mobiltelefoner og mat fra gutta. De tok også mat og andre ting fra andre fanger. I følge advokat Likwela var dette en rutinekontroll, men gutta er sinte og frustrerte da de nå ikke har penger til mat og andre livsnødvendigheter.

 

9 juli: I dag meldes det at en av dommerne som har dømt gutta til døden selv sitter i Sentralfengslet på grunn av korrupsjon. Han har angivelig tatt imot bestikkelser for å hjelpe en person å rømme fra fengsel.

26 august: Flere medier melder i dag at Tjostolv og Joshua har gravd et hull i himlingen i taket med sikte på å rømme. De er nå flyttet til en annen celle som mangler dør, noe som er veldig utrygt for dem.

Advokat Furuholmen håper denne situasjonen kan føre til en fortgang i overføringen til Kinshasa, til et sikrere fengsel. Kongos Justisminister har angivelig beordret overføring etter det som har skjedd.

 

27 august: Gutta benekter i dag at de har gravd et hull og prøvd å rømme. Joshua sier at det hullet har vært der hele tiden, og at de har bedt om at det blir tettet, da det regner inn der. Han sier videre at de aldri har vært oppe på rommet over cella.

 

28 august: I dag meldes det at gutta sultestreiker. De har nå en kongolesisk fange boende hos seg på den nye cella som har meldeplikt til fengselsledelsen. Det betyr at de ikke kan ha sine vante rutiner og ikke noe privatliv. De har heller ikke strøm, så varmen blir uutholdelig uten vifte. De nekter å spise før de får sin vante celle tilbake. Advokat Furuholmen mener det er på høy tid at utenriksminister Jonas Gahr Støre reiser til Kongo selv og fører samtaler.

 

Grethe Aune

 

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk