Saken

Hva skjedde egentlig i Kongo? Her er litt om saken

Det som har forundret oss en del i denne Kongosaken er at både etterforskningen og media har basert seg på de såkalte "vitnenes” historie i drapsdelen av saken. (Se rubrikken for artikler).

Det er knapt noen som har forsøkt å undersøke saken med utgangspunkt i Molands og French versjon av hva som har skjedd. Tenk om etterforskningen og media også hadde gitt deres versjon en sjanse. Vi snakker tross alt om dødsstraff som eventuelt kan omgjøres til livstidsdommer.

På denne siden kommer vi derfor med noe stoff som kan bidra til å se drapssaken fra en annen vinkling  enn bare vitnenes.

 

Sjåføren skutt fra venstre side

Misjonær Bregård som har vokst opp i Kongo og som også har levd mye av sitt voksne liv i dette landet, fortalte meg for en god tid tilbake noe viktig når det gjalt Kasongo, den døde sjåføren. Både sjåførens bror og etterforskerne hadde fortalt Bregård  at inngangssåret var i nærheten av øret på venstre side. Utgangssåret var på høyre side og nokså stort. Bregård snakker lokale språk og har dermed unngått tolkefeil. Rune Edvardsen hørte det samme, men måtte få det oversatt.

 

”Drapsvåpenet” og pistolen befunnet seg i Norge hele tiden

Siden august måned har norske medier vært informert om at to av våpnene som de kongolesiske etterforskere og aktorat sier at Moland og French tok med inn i Kongo hele tiden har befunnet seg i Norge. Dette gjelder det såkalte ”drapsvåpenet” og pistolen. Det var først da Adv Furuholmen engasjerte seg i denne saken og fikk med seg en journalist fra TV2 at våpnene ble funnet uten problemer der de skulle være. Er media virkelig så lite interesserte i denne type fakta? Vi snakker tross alt om dødsdommer mot de to nordmennene, men overskrifter som selger er nok mye mer interessant for avisene. Nedenunder kan dere lese to utdrag fra media om saken.

VG 28. oktober 09

Sitat: ”Under rettssaken …. ble bilder av to våpen lagt frem som bevismateriale. Retten mente å kunne bevise at nordmennene hadde de to våpnene, et gevær og en ni millimeter pistol, med seg til Kongo sammen med en hagle”.

VG forteller videre at haglen ble funnet og at det er slått fast at denne ikke er drapsvåpenet.

I domspapirene se side 21 har domstolen identifisert drapsvåpenet. Dette er et våpen som refererer til et fotografi.”

TV2 28. oktober 09

Sitat: ”TV2 har sporet opp våpnene….. Pistolen kan spores tilbake til det norske kronprinsparets bolig på Skaugum. Høsten 2006 tjenestegjorde Tjosdolv Moland i Garden. Inne i vaktbua på Skaugum sier Moland at han tok et bilde med mobiltelefonen….. Kilder i forsvaret bekrefter overfor TV2 at det var en pistol av samme type på Skaugum i perioden Moland tjenestegjorde der. Den pistolen er ikke meldt savnet, og skal fortsatt være i Forsvarets besittelse.

Det andre våpenet, som politiet i Kongo mener er drapsvåpenet, fikk TV2 tilgang til i en skog et par mil sør for Oslo tirsdag. Serienummeret på geværet er identiske med serienummeret på geværet Moland og French poserer med. Dette er en softgun – et våpen som brukes til å skyte gummikuler med, ikke skarpe skudd. Det kan derfor ikke være drapsvåpenet.”

 

 Andre drapsmenn utpekte

Informasjonen som står nedenfor kom Den norske ambassasaden i Angola i hende rundt medio oktober. Kilden anses som troverdig av utenriksdepartementet. Kilden arbeider i en internasjonal organisasjon. Av sikkerhetsgrunner skriver vi ikke noe mer om stilling og navn.Informasjonen ble skrevet på fransk og sendt med e-mail. E-mailen ble oversatt til norsk av en som arbeider ved Den norske ambassaden i Angola.
 (Tekstene er trykket akkurat slik Adv Furuholmen mottok dem 29. oktober):

"Onsdag 14.10.2009

 En troverdig kontakt kontaktet meg for å gi en informasjon angjeldende de to norske som er anklaget for drap på deres sjåfør og gitt dødsdom i Kisangani. Historien er som følger: I midten av september, i det militære fengselet i Kisangani var en fengslet militær vitne til en diskusjon mellom tre andre militære som var arrestert for andre saker. De beklaget seg over at de hadde mislykkes i et angrep (ambush) som hadde til hensikt å rane penger fra to utlendinger. De to utlendingene var de to nordmennene som er nevnt over som hadde ankommet Kisangani i begynnelsen av april 2009 for å evaluere risikoen for en reiseoperatør. De kontaktet deres sjåfør og bedt ham om å ta ansvar for (provide for) sikkerheten i Kisangani og Haut-Uélé.
Sjåføren informerte straks en venn som er militær og sammen bestemte de seg for å snakke med 5 andre militære for å planlegge et angrep med tanke på å rane penger fra utlendingene. Basert på planene som ble lagt ventet 6 militære på signal fra sjåføren (avreisedag og sted) for å gjennomføre sin operasjon. På steder for gjennomførte angrep, i løpet av april, begynte de militære å skyte for å skremme utlendingene og en "tapt kule" drepte sjåføren. De militære rømte straks fra stedet, og, under flukten, fortalte de en lokal bonde, som senere informerte politiet, at de to utlendingene hadde drept sin sjåfør.
På det nåværende tidspunkt venter de to nordmennene på å bli overflyttet til Kinshasa. Av de 6 impliserte militære, er fire fengslet i Kisangani fengsel, mens to andre er fengslet på hemmelig sted av sikkerhetsmyndighetene (ANR)
 
Fredag 16 oktober 2009
 
I tråd med informasjonen gitt onsdag 14.oktober 2009 vedrørende de to nordmennene som er fengslet for mordet på sin kongolesiske sjåfør, har min kontakt gitt meg navnet på to av de seks militære fra Kisangani

som har deltatt i angrepet. Den ansvarlige for angrepet er "underløytnant" Bayilogande og hans underordnede sersjant Amuli Michel. Disse to militære er i øyeblikket i militærfengselet i Kisangani på bakgrunn av andre saker. De var i militærpolitiets battaljon for 7.nde militærregionen i Kisangani da de planla et angrep i samarbeid med den drepte sjåføren."

 
Skulle skremmes

Fra en annen kilde som jeg ikke ønsker å oppgi har jeg (Kari Hilde French) hørt en historie som understøtter historien ovenfor om at andre har vært involvert i drapet av sjåføren Kasongo.

Jeg ble fortalt at Gutta hadde vært inne i Kongo av en eller annen grunn. De skulle undersøke noe, men trakk seg ut av dette. Gutta skulle derfor skremmes. Sjåføren var en del av plottet. Så gikk alt galt. Sjåføren ble drept ved et uhell av angriperne og Moland og French klarte å flykte.

 

 Kari Hilde French 18. november 09