Free French and Moland!

Knut Molands Blog

Møte med UD

Familiene og advokat Furuholmen var onsdag 30.juni i møte med UD for å bli orientert om situasjonen i Kongosaken. Tilstede fra UD var direktør Sjur Larsen og Wåhlberg og Christian Larsen som nylig hadde besøkt guttene i Kisangani. Wåhlberg og Larsen orienterte om turen og diverse møter de hadde hatt,bl.a. med FN i forbindelse med ranet på cella.
 

FN skal ta saken svært alvorlig,og det med god grunn.De er ikke slik FN folk skal oppføre seg. Norge er og har alltid vært en av FN sterkeste støttespillere og bidragsytere,og aksepterer selvsagt ikke overgrep mot norske borgere. Vi får tro at det ikke skjer igjen. Fengselsdirektøren sier at de 2000 USD som ble stjålet står på en konto,det tror vel ingen på. Det lyves hele tiden,og de pengene er nok i noens lommer forlengst.
 
Det som er mer alvorlig er at det ser ut til at ingenting kan tas etterrettelig selv fra den kongolesiske regjeringens egne medlemmer.Helt konkrete løfter er blitt brutt,og diplomatiske noter er ubesvart. Dette er egentlig en grov fornærmelse mot et annet lands myndigheter.  Når de da også holder norske fanger dødsdømt for spionasje på fullstendig sviktende grunnlag,og for drap og kriminelle forbund,der bevisene var på akurat samme nivå som anklagen om spionasje,så sier det seg selv at slike handlinger skader forholdet mellom de to land. Det kan umulig Kongo være tjent med. UD gir iallefall ikke opp denne saken før den er løst,og de gir klart uttrykk for at den har høy prioritet. Det er ingen tvil om at UD er guttenes eneste sjanse til å komme ut i live. UD er klar over det,og vi har tro på at det vil løse seg til slutt. Vi følte absolutt at møtet med UD var positivt,og at det arbeides inntenst med en løsning.
 
Personlig synes jeg det er vanskelig å forstå det hat som kongolesiske militære har utvist,og også den likegyldighet,det surr og rot fra politiske myndigheter. Grådighet er kanskje lettere å forstå,mange har trodd de kunne få penger ut av saken.
 
Det må være et tankekors for mange at et land Norge har hjulpet med alt fra FN styrker,finansiering av FN styrker,sykehusbygging,støtte og hjelp på mange vis,og så behandler de  nasjonen som hjelper på denne måten. Hvordan i all verden skal en slik nasjon få fremgang når de handler slik. Vi må tro kongolesiske myndigheter etterhvert vil forstå at slik opptreden faktisk kan få en konsekvens. At dette patetiske forsøket på å presse en annen nasjon for penger faktisk kan slå tilbake. En kan si mye om kulturforskjeller,og der kan mange ganger ligge mye,men når en tror at Kong Harald sender spioner ut fra den hemmelige organisasjonen Kongens Garde,da er det ikke snakk om kulturforskjeller.Det er vel folk i Kongo som har internett,de kunne jo ha googlet Norwegian Royal Guards for eksempel. Det er heller ikke snakk om kulturforskjeller når en ikke følger diplomatiske spilleregner. Det er klart at Kongo som nasjon er så korrupt at korrupsjon ikke bare er dagligdags,men selve det bærende element. Hvis de velger ikke å gjøre noe med dette,hvordan kan da andre hjelpe dem ? Den som ikke vil hjelpe seg selv, kan ingen hjelpe.
 
Knut Moland, 1 juli 2011

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk