Knut Molands Blog

Enestående i verden

Når noen arresteres for spionasje,og senere dømmes for spionasje,er det vanlige at dette fører til et svært dårlig forhold mellom nasjoner.Det er eksempler på at det har vært opptakten til alvorlige konflikter eller krig. Om de arresterte er virkelige spioner,eller om de urettmessig er beskyldt for spionasje er ikke viktig. Å føre rettsak mot spioner og dømme dem er en klart uvennlig handling mot en annen stat. Særlig selvfølgelig hvis beviser mangler helt. Å rette et erstatningskrav mot en annen nasjon i en slik sak er en grovt uvennlig handling som vanligvis får sterke bilaterale konsekvenser.
Det er mange måter å reagere på i slike saker,det kommer selvfølgelig an på den fornærmede nasjonens styrke og posisjon. Store nasjoner som USA,Russland og China,pirker ingen på nesa i slike saker. Det kan få katastrofale følger.
I Kongosaken er 2 nordmenn dømt til døden for spionasje og drap på fullstendig sviktende grunnlag,og et enormt pengekrav er rettet mot Norge.
Hva er den norske reaksjonen ? Konsulær bistand,og forsiktige forhandlinger med Kongo,samtidig som Norsk bistand til Kongo fortsetter uforstyrret ! Over 800 milloner NOK er overført Kongo i perioden de har sittet der.

Dette er ENESTÅENDE i verden. Det er ingen andre nasjoner som har "oversett" en slik spionsak. Kan noen finne et eksempel på at en nasjon fortsetter store pengeinnsprøytninger til en nasjon som holder egne statsborgere dødsdømt for spionasje,vil jeg gjerne høre det !
Hvorfor gjøres så dette ? Jeg har ikke noe annet svar enn at en tar ikke Kongo som nasjon helt alvorlig. En vet om det kaos ,rot og korrupsjon som der er,og anser at et land på dette utviklingsnivå ikke kan tas helt alvorlig. At hele saken og spionasjedommen og erstatningskravet egentlig er bare noe tøys som man ikke kan ta helt alvorlig. En kan ikke forholde seg til det,og fortsetter med bistand osv. som før. Egentlig er vel en slik holdning en grov fornærmelse .

Norge med sin pengemakt,som bl.a.brukes til bistand,burde ha løst denne saken for lenge siden. Det er ikke tvil om at saken kunne vært løst for lengst,og kan løses når som helst hvis en bruker de midler en har.
Forholdene i fengselet i Kinshasa er kraftig forverret,de blir slått og plaget på alle vis. Ranet og presset for penger på daglig basis.Fratatt lesestoff og papir,banket opp når de varsler om forholdene. Overgrepene er endeløse.
Saken er en skam for Norge som godtar dette,og for Kongo som utfører det.

Knut Moland, 15. februar 2012