Free French and Moland!

Knut Molands Blog

Andre alvorlige kriminelle forhold

I sitt svar til et spørsmål fra stortingsrepresentant Svein Harberg fra Høyre,snakker utenriksminister Barth Eide om at kongofangene er dømt for drap og "andre alvorlige kriminelle forhold". Jeg trodde ikke det jeg så da jeg leste det. Jeg mistenker sterkt at utenriksministeren ikke har satt seg inn i saken,og fått noen til å skrive et svar for seg. Dette er ikke godt nok ! Hva er de andre alvorlige kriminelle forholdene. SPIONASJE TIL FORDEL FOR NORGE,MED ET KRAV MOT NORGE PÅ 72 MILLIONER USD OG KRIMINELLE FORBUND. De hadde vært 2-3 dager i Kongo,hvordan skal noen kunne lage kriminelle forbund på den tiden ?
Det er ikke godt nok å ikke sette seg inn i en sak om liv og død,dødsdommer og spionasje Barth Eide. Les dommene på freefrenchandmoland. Jeg begynner å få en stadig sterkere mistanke om at UDs politiske ledere saboterer saken og ikke ønsker en løsning,årsaken er selvsagt at det ikke var politisk korrekt å drive sikkerhetsselskap i Afrika. Jeg er helt sikker på at hadde 2 fra f.eks. Norsk Folkehjelp kommet ut for nøyaktig det samme som disse guttene,så hadde de vært ute for lengst.
41 måneder i dette helvetet og UD snakker men gjør ingenting. Er det virkelig slik Norge skal være at politisk ukorrekthet skal kunne føre til død ? Skal vi ha 2 slags borgere,de politisk korrekte,og de ukorrekte.
Der en ikke behøver å stille opp for de ukorrekte.
Nå snakkes det om å avvente initiativ eller invitasjon fra Kongo. Det kommer selvsagt ikke ! Initiativ må UD selv ta. UD sitter på svære resurser både menneskelig og økonomisk,og roter uten å få til noe som helst på 41 måneder. Heller ikke i Martinesaken er der noe som helst resultat. Det begynner å nærme seg en falitterklæring !

Knut Moland

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk