Hannah Frenchs Blog

Det blir visst høyesterett tirsdag 30. mars

Det blir visst høyesterett i morgen, og det blir jo litt spennende å høre hva som skjer. Den norske advokaten Furuholmen har ikke anledning til å komme på så kort varsel, men kongolesiske Likwela har etter det vi har hørt klart å booke seg på ett fly fra Kisangani. Kibambe har måttet omorganisere sin jobb, og får sannsynligvis også vært tilstede, men pga. kort varsel har de to ikke fått tid til å forberede seg noe særlig. UD´s representant Gunvor Alida Endresen vil prøve å være tilstede som en observatør og vi håper også britisk UD vil klare å få noen til å observere.

Hva vi kan forvente av høyesterettsbehandlingen er vanskelig å si. Enten vil de godta de tidligere dommene og mulighetene til å diskutere overføring vil kunne starte. Eller så vil høyesterett forkaste de tidligere dommene og sannsynligvis kreve en ny rettsak i Kisangani. Da vil nok galskapen fortsette.

Slik jeg ser det har Kongo nå faktisk en ypperlig mulighet til å vise verden hvem de er og hva de står for. Er de virkelig så barbariske og gale etter penger at de viser verden uten å tenke på konsekvensene hvor korrupte og ulærte de er? Eller vil de vise verden en ny side av seg selv? Vise at de både vil og kan endre landet sitt til det bedre. Hvor menneskerettigheter og menneskeverd står i sentrum? Jeg er skeptisk, men jeg har ett håp om at Kongo kan vise at rettferdighet og sannhet kommer forran penger, maktspill, vold og korrupsjon.

Hannah French, 29. mars 2010