Kari Hilde Frenchs Blog

Fire kyllinger til Ndolofengselet

Flyttingen til Ndolofengselet i Kinshasa har ført med seg en del utfordringer ikke bare for Joshua og Tjostolv som skulle etablere seg i et nytt fengsel men for oss familiene også. De to ble først tatt for å være belgiere og det var ikke populært, men de har satt seg i respekt og vi regner med at de med sin erfaring fra to tidligere fengsler i Kisangani har blitt drevne med å takle den type utfordringer!
For oss har det heller ikke vært lett. Den første uken de to nordmennene var der fikk de bruke fengselets fangetelefon. Siste gang jeg hørte fra Josh over den så tok de begge tiden for å se hvor mye de måtte betale for minuttet. Derfor er det heller ikke så enkelt for oss å vite nøyaktig hva de trenger til og hvordan de virkelig har det for det må gå via andre mennesker. Får de f.eks trent? Det er viktig for psyken. Hvordan er de tre de deler celle med? Hvordan er vaktene? For oss som ikke snakker fransk har vi jo også en utfordring når det gjelder kommunikasjon. Det er også en utfordring å få på plass et godt fungerende støtteapparat rundt dem.
 
Ambassaderåd Alida Endresen hadde andre gjøremål noen dager etter at Josh og Tjostolv ble flyttet til Kinshasa og er dermed borte fra Kinshasa i en måned. Men heldigvis har visekonsulen fra den britiske ambassaden kunnet besøke dem og også få inn mat og husholdningsartikler for dem. Alt må skaffes for dem fra drikkevann til toalettpapir. Jeg er i kontakt med både henne og en representant for britisk UD i London. Visekonsulen sa til meg at det var en ”pleasure” å besøke de to i fengselet, så det var jo hyggelig å høre. Jeg tror britene har flere av sine statsborgere i fengsel i Kongo så det er ikke bare Josh de besøker. (Tjostolv er ikke britisk statsborger men får jo nyte godt av at Joshua er det). Men nå drar visekonsulen på juleferie så vi jobber med å få Frelsesarmeen inn i god rutine med besøk og innhandling av mat før julen begynner og gjennom romjulen. Det blir ferie både her og der.
 
Uroen i Kinshasa etter at valgresultatet ble kunngjort førte til at mange måtte ligge litt lavt i terrenget. Sms-meldinger ble stoppet til og fra Kongo og vi har også hatt problemer med å komme gjennom til Frelsesarmeen med mail, men det er løst ved å sende alt gjennom Frelsesarmeens hovedkvarter i London. I går snakket jeg på telefon med en fra Frelsesarmeen i Kinshasa. Han hadde vært i fengselet med bl.a fire kyllinger (døde eller levende vites ikke), poteter, spagetti, ost, løk, tomater, melk osv. Her som i Kisangani må de som kommer med mat betale en viss sum til vaktene ved fengselsinngangen.
 
Både norske og britiske myndigheter har jobbet med å få ordnet en tomannscelle for de to. Så langt har det ikke lykkes. Det finnes noen ledige tomannsceller. Det finnes også finere celler for eventuelle generaler som måtte bli fengslet. Men den graden har de jo ikke i følge domsdokumentene!
 
Advokat Furuholmen og Marius Dietrichson har hatt møte med UD nå i desember og i medio desember var de på møte i London med advokater og representanter for Death Penalty Project og Reprive.
 
Når det gjelder fluktforsøk/ev. opprør i Ndolofengselet en uke etter at Josh og Tjostolv kom dit har vi fått ulik informasjon. Det siste jeg hørte var at 7 personer var innblandet (to som hjelpere). Tre ble drept.
 
Kari Hilde French, 21. desember 2011