Free French and Moland!

Knut Molands Blog

HENRETTELSE ?

Rune Edvardsen som har brede kontakter i Kongo, og som har fulgt med på saken hele tiden, hevder i en mail til meg idag at militærtribunalet i Kisangani arbeider for at guttene skal henrettes. Er det fare for at hvis den militære høyesterett i Kinshasa bekrefter dommene fra Kisangani, utføres henrettelsene ?

Regjeringen har gjentatte ganger overfor både Gahr Støre og ambassadørene Vea og Øyen garantert at henrettelser ikke vil bli utført, men kontrollerer regjeringen Kisangani? Det kan en stille et stort spørsmålstegn ved. Det ble også sagt de skulle overføres til Kinshasa, dette har ikke skjedd. Hvorfor?
Antagelig fordi regjeringen ikke har makt til det. Situasjonen er skremmende.
 
Hvem har egentlig makten i Kisangani. Det er vanskelig å si sikkert. Obersten som ledet den siste "rettsaken" skal være styrtet. Oberstløitnant Warwara er visst blitt full Oberst, men mye tyder på at det kan være Guvernøren. Er det i så fall han som ønsker dem henrettet? Hvilke motiv skulle han ha for det?
 
Jeg kan ikke bekrefte det, men 200 millioner som Kongo skal motta fra regnskogsfondet skal gå gjennom ham har jeg hørt. Har man tenkt å sende disse pengene også om denne mannen blir ansvarlig for mordet på 2 nordmenn?
 
Tiden begynner å renne ut, situasjonen blir bare verre og verre!
 
Knut Moland, 11. mars 2010

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk