Knut Molands Blog

Verden vil bedras, del 2

Agderposten har i en kommentar til mitt innlegg i "Freefrenchandmoland.com" bedt Vg og også prisutdeleren i Skup om kommentarer til mine påstander. Thor Woie i Skup sier han fikk nok informasjon i metoderapporten? Hva er dette for sludder, har de virkelig ikke sjekket hva som virkelig er foregått? Kan de være så til de grader amatører? Der er folk som har hatt med denne saken å gjøre, som godt kunne ha fortjent en Skup-pris. De fleste vet hvem, og det er ikke Nilas Johnsen & co.

Jeg tar for meg endel fakta, så kan hvem som vil bestride dem:

1. Guttenes eiendeler befant seg i et låst skap på resorten til John Hunwick.

2. Låsen ble klippet over og alt de hadde fjernet.

3. Det ble funnet en jaktrifle, lovlig tatt inn i Uganda. (Tjostolv hadde reist inn med fly, som alle vet er det umulig å smugle med en rifle på fly selv i Afrika).

4. Det ble funnet disse videoene, og et videokamera.

5. Det ble funnet noen FN luer og tre-geværer.

6. Ingenting av det som er funnet er "kontrabande", eller noe som helst bevis for at noe kriminellt er foregått.

7. En rekke private gjenstander, bl.a.en kostbar Zeisskikkert "mangler", og må antas sjålet.

8. PC en deres beslaglagt av politiet.

9. Ingenting som beviser noe som helst straffbart forhold funnet i PC.

10. Alle deltagere i treningsvideoen intevjuet av advokat Futuholmen, alle deltok frivillig. Treningen er ikke noe straffbart forhold.

11. De hadde registrert firmaet sitt og hadde tilatelser til å drive sikkerhetsfirma i Uganda. De manglet visstnok et papir, men hadde heller ikke satt igang med noen oppdrag i Uganda.

Med disse fakta begynner Nilas Johnsens "avsløringer" å bli nokså patetiske.

Politiet i Kampala skal ha sendt videoene til Kripos. Vi har ikke hørt mer om det, jeg er 100% sikker på at Kripos ikke har levert videoene til Nilas Johnsen & Co.
Altså er der 2 muligheter. 
A: John Hunwick har kopiert dem og solgt dem til Nilas.
B: Nilas har "fått"dem fra politiet i Kampala.

Hvem han har "fått" dem av, Hunwich eller politiet, vet jeg ikke. Det vet jeg iallefall at politiet i Uganda like lite som i Kongo deler ut milde gaver. Det er det bare naive mennesker som tror. Innholdet i PCen "fikk" også Nilas av politiet. Der fant VG det forgodt å publisere ikke avsendte brev og memorandum.

Jeg bare spør: Er det OK journalistikk, og er det verd en Skup-pris ?

VG sier de nekter å oppgi hvordan de fikk tak i opptakene av hensyn til Kildevernet! Jeg kan forstå at aviser noen ganger gjør det, for f.eks. å beskytte en kilde. I dette tilfelle tror jeg det er for å beskytte Nilas. Jeg synes det er uredelig 100 %

Min oppfatning er:
1. Her er publisert stjålet matriale, det er vel heleri. Så vidt jeg kan skjønne er heleri straffbart.
2. Her er brukt grove bestikkelser, det er vel i strid med norsk lov.
3. Det er vel noe som heter åndsverksloven og copyrigth. Er det lovlig å publisere andres fotografier og filmer uten tilatelse?

Hvis VG er uenig forslår jeg at de offentliggjør hvem de fikk opptakene av, samt offentliggjør reiseregningen for Nilas & Co på denne turen. Hvis ikke de ønsker å gjøre det er igrunn det meste sagt.

Knut Moland, 29. mars 2010