Free French and Moland!

Knut Molands Blog

Brev til UD fra Knut Moland

Følgende brev er sendt UD fra Knut Moland:

Det er grov forsømmelse av UD ikke å peke på dette overfor retten! UD sier de er tilstede for å påse en rettferdig rettsak! Vi er klar over at UD ikke kan gripe inn i en rettsak, men hvis ikke en kan protestere mot åpenlyse overgrep, hva er hensikten med å være der da? For å rapportere overgrepet til UD? Som ikke gjør noe med det?

UD har ikke hatt representant i en kritisk periode. Tjostolv sier han er torturert og forhørt i ruset tilstand. Hva som er rett og galt er ikke godt å si i hans tilstand, men noen burde ha overvåket dette. Likeledes dette "møtet" med enken. Nå blir han vel satt tilbake i fengselet ettersom "retten" har sagt at han er frisk. Lege får de vel ikke der heller, ettersom de tror legene forgifter dem. Vi har fått en uttalelse fra en norsk tropespesialist, og han sier Tjostolv var meget nær døden da han kastet opp i flere dager i malaria-anfall. Kroppen hans koblet ut deler, slik at han mistet følelse i armer og ben, fikk hørsel- og synsforstyrrelser, osv. UD uttalte til media at han ikke hadde vært i livsfare! Nå må dere snart våkne opp! Tjostolv er sterkt svekket nå både fysisk og psykisk, det skal ikke store infeksjonen til før det er slutt. Joshua er ikke frisk han heller. Jeg har ikke stort  håp om at Tjostolv lever til Jul. Hans mor er der på fredag, så hun rekker ham vel i alle fall.

Jeg imøteser et snarlig svar med hva dere har tenkt til å foreta dere på kort og lengre sikt.

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk