Free French and Moland!

Knut Molands Blog

Justismordet i Kongo

Sjelden har noen vært ute for et så grovt justismord som guttene i Kongo. Årsaken er grei, den forstår alle. Da Rune Edvardsen var på besøk i fengselet til guttene snakket han med en lokal Kongoleser som var dømt for overlagt drap. Han hadde fått 2 og et halvt års fengsel! Guttene som er beskylt for et drap de ikke har begått (de er dømt fullstendig uten beviser, kun på grunnlag av et totalkorrupt vitne) fikk 5 og 6 dødsdommer. Er der noen som lurer på hvorfor?

La det være helt klart de er IKKE frifunnet for spionasje! Dette har stått i en rekke aviser, men er feil. Det var en feiltolking noen gjorde i forbindelse med den siste rettsaken. Norge er dømt felles med guttene for spionasje og enorme erstatningsbeløp. Kan et justismord bli stort grovere? Alle vet at de ikke var spioner, Kongoleserne inkludert. Utenriksminister Støre har gjentatt det mange ganger.
 
Nå ble forhandlingene om utlevering forsinket, vi får håpe UD kan få dette på plass igjen fort. Norge er selvsagt imot dødsstraff og framfører dette i alle sammenhenger.
Da kan ikke Norge godta at nordmenn sitter dømt til døden for noe de ikke har gjort! Guttene sitter fanget under meget kummerlige forhold,og er meget slitne. Dette går ikke lenge det må alle forstå.
 
Økonomisk er det også problematisk. Bidraget de får fra Norge er 100 USD i måneden, mens de reelle kostnadene til mat og medisiner er over 2000 USD.
Hjertlig takk til alle snille mennesker som har støttet dem med penger til kontoene! Det må være et tankekors at Norge er rundhåndet med penger til mennesker i nød i andre land, men hvis Nordmenn kommer i nød får de sulte! Hvis ikke disse guttene hadde hatt familier og venner som kunne hjelpe dem hadde de rett og slett sultet ihjel eller dødd av banale sykdommer grunnet mangel på penger til medisiner. Er det OK?
 
Jeg tror ikke et øyeblikk at såpass oppegående mennesker som folkene i UD og Justisdepartementet ikke har forstått hva som har skjedd i Kongo. Jeg tror alle i UD forstår at dør guttene i fangenskap der nede er det en skandale og intet mindre! I Norge har vi en svært stor utenrikstjeneste i forhold til landets størrelse,det er bra. Nordmenn reiser nå over hele verden, og noen vil komme ut for alvorlige hendelser. Kongosaken blir ikke den siste alvorlige saken UD må løse. Det er vel og bra at UD hjelper norsk industri i utlandet og bistår ved bistand osv. Det må være enda viktigere at de kan bistå og hjelpe Nordmenn som  blir utsatt for overgrep, rasisme og pengeutpressing som i Kongosaken.
 
UD  har vært på banen hele tiden under Kongosaken og de har hatt folk tilstede på alle "rettsakene", ingen er mer oppdaterte enn dem. De arbeider sikkert kontinurerlig med saken, men for guttene er resultatet foreløpig 0. Det er i lengre tid blitt lovet at de skulle overføres til Kinshasa. Det har ikke skjedd. Guttene sitter i et slags limbo der ingen later til å vite noe. Familiene sender penger til mat og medisiner, og lønner en lokal Kongoleser for å ordne med dette. Uten dette hadde de dødd, det kan det ikke være tvil om.
 
Vi i familiene henstiller til UD om å få fortgang i saken. FÅ GUTTENE HJEM MENS DET ER LIV I DEM!
 
Knut Moland, 13. august 2010

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk