Free French and Moland!

Knut Molands Blog

Morten Bøås i VG

Fafo forsker Morten Bøås er ute i VG igjen. Bøås er en av de som har satt seg inn i saken i motsetning til f.eks. Jan Arild Ellingsen og Skei Grande som åpenlyst demonstrer at de intet vet om hvordan norsk rett fungerer. Heldigvis er ikke alle politikere lik disse. Jan Bøhler fra Ap sier at de må ut fra Kongo med de forholdene som der er, og så blir det opp til det norske rettsvesenet hvorvidt det er grunnlag for å ta ut tiltale i Norge. Dette er selvsagt riktig.  
Tilbake til Bøås så sier han mye fornuftig, men av og til kommer der noe rart. Da tar jeg selvsagt det forbehold at han er riktig sitert. Det er ingen selvfølge, jeg er selv blitt feilsitert flere ganger. I følge VG sier Bøås at: "Hvis de er skyldige, er det blodpenger". Men hvis de ikke er skyldige da Bøås, hva er det da? Er det rimelig at de skal sitte der til døden henter dem?
Jeg vil gjerne at du svarer meg på dette Bøås, jeg vet at du leser dette som står på denne siten. Forøvrig er jeg enig i de fleste av Bøås sine vurderinger i hva som kan skje.
 
Jeg er ikke jurist, men har studert litt jus, og min mening er at dersom de benådes og utvises, så er sannsynligvis saken slutt. Norske påtalemyndigheter, kanskje Kripos eller PST kan selvsagt pågripe dem ved ankomst Norge for deretter å sikte dem. Gjør de det må de selvsagt ha bevis for at det foreligger et eller flere kriminelle forhold. Har de ikke det vil førhørsretten avvise saken. Ingen kan reise spionasjesak i Norge mot nordmenn for spionasje til fordel for eget land, så det som gjenstår måtte være drapet på sjåføren. Ingen vet hvem som drepte han, ingen tekniske bevis finnes, og kan således heller ikke bli oversendt. De er dømt kun etter vitneutsagn, og vitnene fikk fremmlegge krav om 10 millioner dollar i erstatning FØR de vitnet. De har også gitt flere motstridende forklaringer, og var heller ikke sverget inn. Disse vil enhver rett avvise. Personlig tror jeg derfor ikke de vil bli pågrepet og siktet.
 
Når det gjelder den andre muligheten, at det blir en soningsoverføring, så gjenstår det å se hva som vil skje.
 
Personlig tror jeg ikke Kongoleserne har den ringeste interesse av hva som skjer etter de har forlatt landet. Tror også Bøås kan ha rett i at det er lite ønskelig fra Kongolesernes synspunkt å ha en rettsak gående om dette i Norge i et valgår. Tror også Bøås har rett i at det neppe er ønskelig at de sitter i Kongo under et valg. Er de ute, blir saken meget fort glemt i Kongo, det vet man. Jeg vet du leser dette Bøås, det hadde vært hyggelig med en kommentar fra deg!
 
Dette med at Ellingsen fra Frp og Skei Grande fra Venstre går ut og mener noe om skyld og straff i en konkret sak som dette, er en vederstyggelighet. Skal de gå ut og mene noe om skyldspørsmålet i Treholtsaken også? Det er selvsagt opp til retten å avgjøre skyldspørsmål. De land der politikere går inn og blander seg inn enkeltsaker, ønsker Norge ikke å sammenligne seg med. Nobelkomiteen sa nylig noe om dette, det bør kanskje Amundsen og Skei Grande merke seg!
 
Knut Moland, 16. oktober 2010

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk