Free French and Moland!

Knut Molands Blog

Kongo får slettet 44 milliarder NOK i utenlandsgjeld

Kongo får slettet 44 milliarder NOK i utenlandsgjeld,derav 130 millioner  NOK fra Norge,og antagelig mer fra Storbrittania. Dette er vel noe som har vært forhandlet om en stund,og er vistnok til dels gammel gjeld opptatt under tidligere regimer.

Det kan vel ikke være for mye å forvente at når Norge nå forhandler om utlevering av French og Moland at dette må være gunstig for forhandlingsklimaet. Det at landet får slettet mye av sin utenlandsgjeld vil helt sikkert føre til at de vil prøve å ta opp nye lån. Det er ikke sikkert det er så lett i disse finanskrisetider,der land som Hellas,Irland,Spania for ikke å snakke om Island alle er i dyp økonomisk krise,og må ha enorme lån. Et av de relativt få land der det kan være mulig å få lån er kanskje Norge. Det forutsetter vel et rimelig godt forhold mellom landene. Det oppnår en selvsagt ikke ved å la nordmenn dø i fengsel .
 
 Det er ingen tvil om at hvis de ikke kommer ut av fengselet i Kongo i overskuelig tid,vil de dø der. Forholdene er knallharde,de kan bli syke igjen når som helst,medisinsk legehjelp er usikker for å si det mildt. Forholdene i fengselet forverres stadig,med nye og tildels svært voldelige fanger.Når som helst kan de bli angrepet,mishandlet og kanskje drept. De er svært langt nede psykisk etter et fengselsopphold som hadde tatt knekken på de aller fleste. Så dette haster !
 
Knut Moland, 19. november 2010

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk