Free French and Moland!

Knut Molands Blog

Nærmer seg det mennesker kan holde ut

Jeg snakket med Tjostolv igår kveld. Forholdene er elendige ! Strømmen har vært vekk igjen,det er utrolig varmt og fuktig i cella,rundt 40 grader. Igår hadde han drukket over 7 liter vann ! Det skrikes og bråkes døgnet rundt. De har dobble hørselvern,likevel våkner de i et kjør hvis de i det hele får sove på grunn av varmen. Han sier de har store vanskeligheter med å spise på grunn av varmen,og de har mistet mye vekt.
Dette går ikke mye lenger !


Det er ufattelig at det norske UD kan tolerere slike tilstander for norske borgere! De vet utmerket godt hva som foregår. De er i kontakt med dem på telefon,og de leser utvilsomt denne bloggen.
 
Som alle vet er en utleveringsprosess igang. Hvis ikke noe skjer snart,er det for sent.!
 
Resultatet for UD til nå er 0,00 !
 
1. Begge er blitt mishandlet or torturert,sparket og slått. Vi har ikke sett noen reaksjon på dette !UD går flere ganger ut og sier at "de har det etter forholdende bra !".
 
2. Da Tjostolv hadde hjernemalaria og ble mishandlet på det groveste på "hospitalet",så vi ingen reaksjon fra UD !

3. Det har vært snakk om overføring til Kinshasa i over et år.UD kan umulig ha brukt mye krefter på å få dette til ! Resultatet er 0,00.
 
4. Alle leger er livredde for å behandle dem etter at legen ble arrestert under rettsaken. De har idag ingen mulighet for legebehandling hvis de blir syke. UD må i så fall sende noen for å prøve å få til noe,da kan det fort være for sent.
 
5. Mange aviser har skrevet at spiondommen ble opphevet i siste "rettsrunde". Det er IKKE riktig,de er dømt til døden for spionasje til fordel for Norge. Hvem som helst kan gå inn på "dommene" her og lese dette.
Faktum er altså at de er dødsdømt for spionasje til fordel for Norge,samtidig som Norge via diverse organisasjoner bidrar med over 150 millioner i året,samt nå etterga 130 millioner i gjeld pluss renter,samt vistnok skal bruke omlag 1 milliard av regnskogsfondet i Kongo. Så INGEN kan si at UD ikke har noe å forhandle med !
 
6. Alle vet at de ikke er spioner,utenriksministeren har sagt det rett ut. Det er altså et justismord. Det skal da ikke mye fantasi til å skjønne at resten av dommene også er justismord !
 
7. Vi setter nå vår lit til at de MEGET snart blir overført til Kinshasa,og videre at prosessen derfra går rimelig fort.
 
8. Skjer ingenting,og det drar ut i det uendelige,vil guttene dø i fengselet i Kisangani.
 
9. Skjer det,er iallefall en ting helt sikkert,skandalen vil være komplett,og norsk presse vil gå bananas ! Jeg har stor tro på at ettersom dette er en av de største saker i norsk pressehistorie,vil alle forhold komme frem i lyset. Gravende journalister vil helt sikkert finne ut hvem som har gjort hva og hvem som har unnlatt å gjøre hva.
 
Saken har vært en tragedie i mange akter. Ender den med døden for guttene,bør siste akt bli at alt ansvar bør bli plassert der det hører hjemme. Det tror jeg faktisk norsk presse vil sørge for.
 
Knut Moland, 23. november 2010

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk