Free French and Moland!

Knut Molands Blog

Amnesty Norge

Først vil jeg skille mellom Amnesty Internasjonal og Amnesty Norge. Amnesty Internasjonal er en meget viktig organisasjon for bekjempelse av brudd på menneskeretter,kamp mot dødstraff og en rekke andre saker. De har millioner av saker,og gjør en meget viktig innsats.

Så til Amnesty Norge. Der skal være ca 100 000 medlemmer,og ca 30 ansatte,altså en meget stor organisasjon i Norge.Formålet skal være den samme som for Amnesty Internasjonal så vidt jeg forstår.   Nylig var Amnesty Norge meget sterkt på banen i den såkallte Marie Ameliesaken. I den saken kan man selvsagt være for eller imot at Marie Amelie ble sendt ut av landet. Nå er det vel slik at ingen menneskerettsbrudd er begått av den norske stat i saken. Regler ,lover og forordninger ble strengt fullgt fra statens side,uten noe overgrep av noe slag. Det er vel ikke slik at det er et overgrep å arrestere og utvise en person som har oppholdt seg ulovlig i landet i mange år.Slike utvisninger skjer i alle land i verden. Etter alt å dømme,er snart Marie Amalie i Norge igjen,da med lovlig opphold. På denne bakgrunn er det mer enn merkelig at Amnesty Norge har engasjert seg så til de grader sterkt i den saken,mens de har helt neglisjert Kongosaken. Da må jeg spørre hvorfor det er slik:  Amnesty Norge kan umulig ha gått glipp av saken. Det har nå trolig vært mellom 40 og 50 000 artikler i norsk presse om saken,en av de største i pressehistorien. To norske gutter har vært utsatt for tortur,liksom henrettelser,tvunget til tilståelser med gevær i nakken,er blitt sparket og slått under avhør,mishandlet under sykdom osv. De får ikke mat,drikkevann eller medisiner,og alt må kjøpes av dem selv. Menneskerettighetsbrudd på daglig basis.   Da stiller jeg spørsmålet:Hvorfor har ikke Amnesty Norge reagert på slike grove brudd på menneskeretter. De er også dødsdømt,det er også en av Amnestys oppgaver å protestere mot. Ikke et pip fra Amnesty Norge!  Det kaller jeg en skandale av episke proposjoner.   Ironisk nok er adressen til Amnesty Norge,Grensen 3. Samme bygg,og samme oppgang som kontoret til Morten Furuholmen. De kunne bare gå opp trappa og få alle fakta av Furuholmen.  De behøvde ikke gå ut på glatta engang ! Så vidt jeg vet har så ikke skjedd !   Jeg er overbevist om integriteten til Amnesty Internasjonal. Men jeg stiller spørsmål om integriteten til Amnesty Norge,når de ikke reagerer på  Kongosaken,som de ikke kan ha unngått å få med seg.   Jeg sendte også mail og ba dem engasjere seg. Jeg har ikke mottatt svar på mailen. NRK Sørlandet tok saken opp idag 4 februar. Men informasjonsansvarlig  hos Amnesty Norge var "ikke tilgjengelig" !   Så må en spørre seg hva er årsaken til et meget sterkt engasjement i en sak,og totalt fravær i en annen mye grovere sak. Det kan da ikke være en politisk agenda ! For det skal jo ikke Amnesty ha ifølge sine statutter. Det ville jo være et svik mot alle de medlemmene som ikke er enig politisk,men som har betalt fordi de er imot dødstraff,tortur og brudd på menneskeretter. Noen ville gå lenger og  si, at  er der en politisk agenda i en organisasjon som skal være upolitisk,og der folk av alle politiske partier betaler kontigent,da er organisasjonen korrupt. Jeg hevder ingenting,men stiller spørsmålet om HVORFOR Amnesty Norge ikke er på banen ? Et minimum må vel være at de svarer på dette,på direkte forespørsel på mail.   Nå kom et svar fra Anestys leder i Norge, til NRK der han hevder at de arbeider for alle innsatte i Kongos fengseler,og kan ikke ta hensyn til 2 norske. I så fall har de gjort en aldeles elendig jobb i alle Kongos fengseler for der er det ille. Dette er selvsagt sludder. Selvsagt kan de arbeide for enkeltsaker,det gjør de over hele verden. Det kom da visst til syne under Marie Amaliesaken. Det har vært mange mye verre saker en Marie Amaliesaken også i Norge,uten at Amnesty Norge har løftet en finger. Det er kanskje på tide at Amnestys mange medlemmer i Norge begynner å se på den ledelse som er i Amnesty Norge,og om de er tjent med disse.

Knut Moland, 4. Februar 2011

Kan gjengis i pressen,men ikke enkeltsetninger tatt ut av sin sammenheng.

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk