Free French and Moland!

Knut Molands Blog

Ranet og truet med stokkeslag og henrettelse

Det er vist ingen ende på overgrep Tjostolv og Joshua skal utsettes for. Fra kongolesiske militære kan en forvente seg hva som helst,det har vi sett.  At FN soldater fra andre afrikanske land skal begå overgrep og være med å rane dem på cella overgår alt.
Norge er en av FNs største økonomiske støttespillere,og bidrar visst også med betydelige beløp til FNs innsats i Kongo. Jeg har sett 16 % av utgiftene. Når da FN offiserer begår grove overgrep mot nordmenn,regner jeg med at UD vil kontakte FN OG KREVE DEM STRAFFET,og sparket fra FN. De nektet å oppgi navn,som kjeltringer gjerne gjør,men sjefen var en kvinnelig kaptein fra Kenya,det er der neppe mer enn en av. Vedkommende må omgående arresteres av FNs militærpoliti,og navnene fås på de andre,slik at de kan arresteres.
Hvis disse kjeltringene ikke blir omgående arrestert av FN,synes jeg Norge bør ha guts til å si at Norges bidrag til FN i Kongo vil bli holdt tilbake til disse er arrestert og satt under tiltale.
 
Når det gjelder major Bwamulunda så hevdet han at de kunne ha millioner på cella ! Den mannens fantasifulle forhold til penger har vi sett før,under rettsakene da han rotet litt med millioner og milliarder. Han truet igjen med henrettelse. Hva denne mannens utrolige hat bunner i ,er uforståelig hvis det ikke bunner i ren rasisme.
 
Så kom oberst Shamari,og han tok pengene.Er der et eneste menneske som tror at han ikke hadde til hensikt å stjele pengene selv,eventuellt dele med de andre ?
 
Hva er så situasjonen nå ? Jeg forstår at oberst Shamari vil nekte hjelperen å kjøpe mat,vann og medisiner tl dem,eventuelt stjele nye penger så fort de blir sendt. Ettersom de ikke får rent vann og mat  og medisiner i fengselet,er situasjonen desperat. Uten mat kan en overleve noen uker,uten rent vann vil de bli syke ganske fort. Situasjonen er fortvilet !
 
NÅ må UD handle omgående ! Det er ikke nok med noter. Noter er vel og bra i normale land,vi har sett i Kongo at disse har liten effekt.
 
UD må omgående kreve av FN at de arresterer og straffeforfølger disse FN offiserene som var med på dette.
 
UD må kreve at pengene omgående blir tilbakebetalt,og at de gis anledning til å kjøpe vann og mat.
 
Vi vet at UD er sterkt på saken med overføring. Denne saken viser hvor mye det haster. Blir det forsinkelse på dette med pengene,betyr det at de er uten rent vann,medisiner og mat. Da snakker vi uker og dager heller enn måneder og år når det gjelder mulig overlevelse.
 
Knut Moland, 8. juni 2011
 

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk