Free French and Moland!

Knut Molands Blog

Åpent brev til ud

Jeg ser i BBC world service idag at en venter vold og instabilitet i Kongo i forbindelse med valget. Så vidt jeg kan skjønne er ingen beredskap på plass,når det gjelder faren for guttene i Kisangani. Det synes jeg er bemerkelsesverdig og kritikkverdig. Hva som helst kan skje der som UD må forstå,og da må det være mulig f.eks.å få til noe med FN i Kisangani. Det beste hadde jo vært å få dem flyttet til en sikrere fengsel i Kinshasa. Det er det vel lite håp om fordi Kongolesrene jo tydeligvis lyver dere huden full hele tiden. Skulle de bli drept i opptøyer eller lignende,uten at UD har noen som helst beredskap for dem,dødsdømt som de er bl.a som spioner for Norge,så tror jeg både norsk presse og det norske folk vil reagere meget skarpt.

 

Nå har vi fått beskjed fra UD at det er umulig å bruke regnskogsfondet til å presse med,og nå sto det i hele den norske pressen at UD ikke hadde vurdert å bruke de 143 millionene som ble ettergitt Kongo som brekkstang. Dette tar vi selvsagt til etterretning,men da får sannelig UD snart finne på noe annet de kan bruke som brekkstang da. Dette vi er vitne til går over alle støvleskaft. En lang rekke av fornærmelser mot Norge,unnlatelse av å svare på noter,unnlate å ta telefonen fra utenriksministeren,løgn og fanteri. Ville fantasier og fantastiske pengekrav til en nasjon som bistår dem med betydelige midler. Jeg stiller spørsmålet :Når er nok nok? Skal UD,og norske borgere fortsette å la seg trakkasere på denne måten samtidig som penger sprøytes inn. Ikke engang dette med at de får mat ,vann og medisiner er det blitt orden på. Det er en skam ! Nå er det på høy tid at UD tar skjeen i en annen hånd. At noen av verdens best betalte diplomater i et av verdens aller rikeste land ,med alle muligheter,ikke skal klare å løse en slik sak der egne statsborgere sitter dødsdømt for drap og spionasje for Norge helt uten bevis,det nekter jeg å tro. Jeg har som sjøkaptein i mange mange år ført skip med norsk flagg,og vært stolt av mitt land og mitt flagg og mitt norske statsborgerskap. Jeg har prøvd å gjøre rett og skjel for meg hele livet,betalt min skatt,avtjent min verneplikt som befal,sittet i kommunestyre og politiske utvalg. Gjort mine borgerplikter så godt jeg kan,og når jeg da en gang i livet virkelig trenger hjelp fra staten ved UD,så ser det ut til at alle andre hensyn går foran hensynet til å redde livet til min sønn og Joshua French. I mitt yrke driver jeg mye med HMS ,der går hensynet til liv og helse foran alt,deretter miljø,og deretter hindre økonomiske tap. Jeg trodde hensyn til liv og helse gikk foran alt i alle organisasjoner,men jeg må si jeg undrer meg på om så er tilfelle hos UD. Vi ser helt tydelig at i ferier til diplomatene,så vet vi ingenting skjer.Det virker som mange andre hensyn ,også økonomiske er viktigere enn liv og helse til disse guttene. En kan ettergi 143 millioner til Kongo,"uten å vurdere det som brekkstang",men kan kun bevilge 100 USD i måneden til guttene. At de ikke kan overleve på det når de ingenting får av mat,vann og medisiner er uinteressant for UD,for de har sine regler må vite. Det er klart at det er viktigere enn hensynet til liv og helse ! Alle,ikke minst UD vet om den totale korrupsjon som preger Kongo,men man later tydeligvis som den ikke eksisterer. Jeg tror ikke 1 menneske i UD som har hatt med denne saken å gjøre ikke forstår hva som foregår. Det må altså skjæres igjennom,og da må hensynet til alt annet enn liv og helse vike. Noe annet ville være umenneskelig,totalt uetisk og forkastelig,og slik vil vel hverken UD eller Norge fremstå. Jeg vet at dette bare er to fattige gutter,uten noen som helst politisk interesse,og politisk ukorrekt var det vel å drive i sikkerhetsbransjen i Afrika,men maken til behandling,også fra sin egen nasjon,er uten sidestykke siden 2 verdenskrig.

Med vennlig hilsen Knut Moland, 30. Oktober 2011

Ønsker noen å gjengi dette i media,er det greit for meg.

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk