Free French and Moland!

Knut Molands Blog

VG nett "erfarer" at det trolig ikke blir reist sak mot dem i Norge !

Gratulere med den "erfaringen" VG. Det samme skrev jeg her på denne bloggen 17.Oktober 2010,altså for godt over et år siden. Kan leses her ved å gå inn på Familienes ord,på min blogg. Selvsagt blir det ikke reist sak mot dem i Norge. Norge er en rettsstat,og vel kan nok urett forekomme i norsk rettsystem,men da er det et uhell,og det er sjeldent.
Alle som fulgte med på "rettsakene" i Kongo,og som er normalt oppegående personer vet hva som foregikk der. Mange har "synset" om denne saken,noen av dem har "synset" så dumt at en må le. Noen av dem folk i slike stillinger at de burde vite bedre.Noen har hatt en agenda på en eller annen måte.Selvpromosjon har vært den vanligste.Svært få "synsere" har satt seg inn i saken,og f.eks.lest dommene som ligger her på bloggen. Noen av disse har sagt mer om seg selv enn det de har "synset" om. Jeg,og mange med meg vil være sterkt skeptiske til "synsing" og meninger fra disse personene i fremtiden.
 
 
I en rettstat er det slik at en kan pågripe en person hvis det er skjellig grunn til å tro  at vedkommende har begått en kriminell handling.Da har man en kort periode man kan sikre bevis,men så må arrestanten fremstilles for førhørsretten. Der må bevis,eller i allefall sterke indisier fremlegges for å få varetektsfengsling. Kan ikke slikt fremlegges,slippes arrestanten løs. Dette er vel relativt sjelden skjer,fordi påtalemyndigheten ikke pågriper personen før de har nok bevis til varetektsfengsling. Det er vel også slik at hvis en person er dømt for noe,og det senere fremkommer bevis som skaper tvil om skyldspørsmålet,så kan saken forlanges gjenopptatt. Det er da en egen kommisjon som avgjør om en sak skal gjenopptas.
 
 
Hvis Moland og French skulle pågripes ved ankomst Norge,måtte altså påtalemyndigheten sitte på bevis for at de har begått en kriminell handling. Slike bevis vet vi at de ikke sitter på,av den gode grunn at de ikke finnes.Kripos har ifølge VG så vidt jeg skjønner ingen videre interesse av saken. De har selvsagt mye annet å gjøre. Kongoleserne trengte ikke bevis,de hadde en helt annen agenda enn en norsk rett,som alle som fulgte saken vil forstå. Denne saken har nok liten interesse i Kongo nå,nå er det valget og andre saker. I Kinshasa har vel aldri saken  hatt særlig interesse. Det var i Kisangani en trodde en skulle hanke inn millioner av dollar. Jeg tror mye av luften gikk ut av ballongen der i og med overføringen.Regjeringen i Kongo ser seg neppe tjent med en langvarig konflikt om denne saken med Norge og Storbrittania.
 
 
Knut Moland, 9. desember 2011

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk