Free French and Moland!

Knut Molands Blog

En julehilsen fra helvete

I dag fikk familiene en melding fra UD om at Alida Endresen hadde forlatt Kinshasa  for å delta i møtevirksomhet og ferie,og skulle være tilbake 8 Januar ! Det var som å få et slag i ansiktet,en julehilsen fra helvete !

Der sitter guttene under meget vanskelige forhold i et fengsel  som er i fare for å bli stormet,telefonene er tatt fra dem,og vi har ikke engang fått e-mail eller telefonnummer til noen som kan kontaktes hvis noe skjer ! Kanskje en tror ingenting skjer,de trodde UD da de satt i Kisangani også ,helt til det smallt ! Selv etter at det smallt opplyste de at "det stod etter forholdene bra til ".Uten å ha sjekket hva som foregikk ! Dette er skandaløs behandling av norske borgere som er i den ytterste nød. Tenke seg å prioritere møter og juleferie fremfor liv og helse ! Hvis Endresen måtte reise så tilsier all fornuft at en annen må sendes omgående. Kinsahasa er sikkert ingen hyggelig by å feire jul i,men er en ansatt i UD så må en vel tåle det,akkurat som folk til sjøs eller i annet viktig arbeid i julen.

Undertegnede arbeider i et rederi med bl.a.HMS arbeid. Helse-Miljø -Sikkerhet. Hensynet til liv og helse går foran alt,og alt tenkelig gjøres for å unngå arbeidsulykker og risiko for slike. Det er derfor med den største undring vi ser UDs prioriteringer. Her reiser en fra folk i en kritisk situasjon  for å feire jul. Dette er en  prioritering som lukter mer enn vondt ! Kan man virkelig operere på denne måten i et departement ? Har man ingen for for kvalitetsikring av slike  uansvarlige  beslutninger. Dette må det være lov å spørre om.

Følgende er sendt til UD som svar på denne "julehilsenen": Til UD Jeg tar dette til etterretning,og vil uttrykke at jeg er meget skuffet over dette. Som alle vet er det en livsfarlig situasjon guttene er i med forholdene nå i Kinshasa,og også nå under meget vanskelige fangeforhold.  Dette blir da 3.julen de holdes fanget av disse kjeltringene,dømt som UD utmerket godt vet uten bevis for noe som helst. En dom basert på rasehat og håp om penger. VG erfarer denne uken at Kripos sier det vil ikke bli reist tiltale mot dem i Norge. Det var ingen overraskelse,det finnes ikke bevis for kriminelle handlinger overhodet.  I denne situasjonen prioriterer UD altså å sende sin representant hjem på en nesten månedlang møtevirksomhet og Juleferie. Ingenting tyder altså på at UD har tenkt å foreta seg noe  før langt ut i Januar. Dette er den dårligste prioritering jeg noen gang har hørt om. Finnes det menneskelige følelser i de som har bestemt dette,bør vel julemiddagen sette seg fast i halsen ! Kjære NN  (underdirektør i UD) for meg var dette en julehilsen fra helvete !

mvh Knut  Moland

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk