Free French and Moland!

Knut Molands Blog

Store problemer i fengselet

Det er store problemer i fengselet i Kinshasa. De får ikke inn mat som de skal,og de har ikke fått et skikkelig måltid siden de kom til fengselet i Kinshasa.  En general skal ha gitt ordre om at mat ikke skal slippes inn,og at de ikke skal få ringe. Selvfølgelig en som prøver å presse penger,som vi har sett alle slags kjeltringer har drevet med fra dag 1.

I denne situasjonen velger altså UD som jeg har nevnt før å trekke hjem sin representant for juleferie, UTEN å sende noen i stedet. La det være klinkende klart:DE HAR DET IKKE ETTER FORHOLDENE BRA! Å prioritere julefeiring foran liv og helse er fullstendig forkastelig. Jeg vil karakterisere en slik beslutning som sterkt kritikkverdig og grusom.  

Nå har denne utrolige gisselsaken vart i over 2 og et halvt år uten at UD har klart å løse den til tross for at Kongo i perioden har mottatt omlag 600 millioner kroner pluss ettergitt 140 millioner til i gjeld. Og så til tross for at vi har kanskje det største UD i verden i forhold til folketallet med svære resurser,så priorterer en juleferie mens norske borgere sitter som gisler og sulter ! Her må være noe fundamentalt feil. Hvis de blir underernært eller blir tvunget til å spise forurenset mat er det ikke lenge før sykdom slår til igjen. Både mage tarmproblemer og kanskje malaria eller annet igjen hvis de blir svekket. Nå må det snart være på tide at UD får ordnet opp,får dem hjem,og blir ferdig med denne elendige saken.

Knut Moland, 15. desember

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk