Free French and Moland!

Knut Molands Blog

Brev til president Kabila

Nå er det over 3 måneder siden statsminister Stoltenberg sendte brev til President Kabila vedrørende Moland og French. Så vidt undertegnede vet er IKKE noe svar mottatt fra President Kabila. Ettersom det nå er gått så lang tid,er det vel rimelig å anta at noe svar heller ikke kommer. Så vidt jeg kan forstå er det en grov diplomatisk fornærmelse å ikke besvare et brev fra en statsjef som utber seg svar ! Denne saken blir bare mer og mer merkelig.

 

Hvis det var en nasjon som i utgangspunktet hadde en fiendtlig holdning til Norge,var dette forståelig,slik kan det vel ikke være siden Norge er en betydelig bidragsyter til Kongo.
 Samtidig som Kongo har mottatt rundt 1 milliard norske kroner,holder de 2 nordmenn dødsdømt som spioner for Norge. De unnlater å svare på diplomatiske noter,unnlater å svare på avtalte telefoner mellom utenriksministerene,og til nå har de unnlatt å svare på brev fra statsjef til statssjef. Er dette virkelig noe som Norge som nasjon behøver å finne seg i. Ville ikke enhver nasjon som blir behandlet slik reagere ?

Er det ikke snart på tide å si fra at nå er nok nok.At nå fryses alle midler som går til Kongo inntil  Kongosaken er løst. Det vil nok ikke ta mange dagene før løsningen kommer hvis kongolesiske myndigheter får klar beskjed om at nå er vi lei dette spillet.

En må jo lure på hva myndighetene i Kongo tenker om Norge. Her kan de fornærme Norge så mye de vil med å dødsdømme nordmenn som spioner for Norge,unnlate å følge internasjonale diplomatiske spilleregler,samtidig som hundrevis av millioner ruller inn fra det samme landet som de trakasserer. Det er ikke til å tro.
Nå er det sannelig på tide å sette sluttstrek for denne vanvittige saken.

Knut Moland, 11. juli 2012

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk