Free French and Moland!

Knut Molands Blog

I strid med humanitære prinsipper?

Advokat Furuholmen har henvendt seg til UD og foreslått at regnskogspengene blir holdt tilbake til Kongosaken er løst. Han får til svar fra pressetalsmann Frode O.Andersen at "det ikke er riktig å bruke økonomiske pressmidler og at det er i strid med humanitære prinsipper". Her er det snakk om å holde tilbake penger til bevaring av regnskogen. Hvilke humanitære prinsipper støter det imot ? Det må jo være å sette humanitære prinsipper helt på hodet.
Humanitære prinsipper må da gjelde mennesker,og ikke trær,det ligger da i ordet ! Det han sier er med andre ord at det er viktigere å redde trær enn mennesker. Det er et totalt brudd på enhver humanetisk tanke.
I alt Helse Miljø og Sikkerhetsarbeid,kommer liv og helse først,så kommer miljø !
Å forsinke regnskogspengene til Kongosaken er løst er selvsagt ikke i strid med humanitære prinsipper,tvert imot. Vi ba UD om et tilskudd stort nok til guttene hadde nok til mat og medisiner nok til å overleve på,og fikk nei. Er det det UD mener med humanitære prinsipper ? Folk som er dødsdømt ved overlagt justismord for spionasje til fordel for Norge,kan sulte ihjel for UDs del.
Jeg tror det er på høy tid at en tar en debatt i UD hva som er humanitære prinsipper.

Løsningen på denne saken ligger på vilje til løsning. Det kan være flere måter å få til det på,men på 40 måneder har UD fått til 0,00 med sin dialog. Da er det kanskje på tide å tenke litt nytt.

Knut Moland, 26. september 2012

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk