Free French and Moland!

Knut Molands Blog

Brev fra utenriksminister Barth Eide

Undertegnede og  Tjostolvs mor har fått et personlig brev fra utenriksminister Barth Eide. Det setter vi stor pris på. Barth Eide utrykker stor forståelse for de påkjenninger vi har gjennomlevd de siste tre og et halvt år.

Han nevner møtet i New York med den kongolesiske utenriksministeren,og forsikrer oss om at utenriksdepartementet og han  selv vil arbeide fortsatt for en løsning. Han nevner videre at det ikke vil være riktig å bruke bistandsmidler som et pressmiddel i saken,og at midler til klima(regnskog) hovedsaklig går gjennom multilaterale organisasjoner og går ikke direkte til den kongolesiske regjeringen.
Dette siste vet vi,og med den korrupsjon som finnes i Kongo,er vi ikke i tvil et øyeblikk om at regnskogspengene til syvende og sist vil havne i stor utstekning i lommene på korrupte kongolesiske politikere.Kjenner en litt til forholdene i Kongo,og som såvisst Kongosaken har belyst,så er korrupsjonen massiv. Ingen har til nå funnet noen metode for å unngå korrupsjon i Kongo,det er 100% sikkert at heller ikke regnskogsfondet vil klare å unngå korrupsjon i Kongo ! Derfor er det helt klart at kongolesiske politikere er svært interessert i at regnskogspengene kommer. Så at det kan brukes som pressmiddel er hevet over tvil. En annen sak er at når det er multilaterale organisasjoner som skal fordele pengene,så vil de reagere skarpt hvis pengene blir holdt tilbake. Dette selvsagt fordi masse mennesker lever av dette,og en stopp på hundrevis av millioner vil skape sterke reaksjoner hos disse organisasjonene.
Hva er det da logisk at de gjør: 1. Henvender seg til den norske regjering,der de får til svar at pengene er holdt tilbake til saken mellom Norge og Kongo er løst.  2. Deretter vil de omgående henvende seg til den kongolesiske regjering med anmodning om en øyeblikkelig løsning på den saken,slik at pengene kan flyte igjen.  Da vil trolig en løsning komme fort.  Er det en eneste ting hele Kongosaken har vist,så er det at er det noe de forstår i Kongo,så er det penger.
En slik løsning ville antagelig ikke forsinke utbetalingen av regnskogspengene i det hele tatt,den ville vise handlekraft fra den norske regjering,og den ville løst en sak som må være som en verkefinger i forholdet mellom Norge og Kongo.
Vi er takknemlige for brevet fra utenriksminister Barth Eide,og at han er engasjert i saken. Vi er overbevist om at skal en løsning komme,er det handling som skal til. Det har vært brukt ord i tre og et halvt år,uten noe som helst resultat og uten at kongoleserne engang har giddet å svare på brev fra Norges statsminister eller telefoner fra Norges utenriksminister. De har også i lang tid ignorert normal diplomatisk kotyme. Det kan det ikke være nødvendig for noen nasjon å godta,spesiellt ikke en nasjon som er en stor bidragsyter.

Knut Moland, 9. november 2012

Dette innlegget vil også bli oversendt utenriksminister Barth Eide.

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk