Free French and Moland!

Knut Molands Blog

Kongolesisk parlamentsmedlem vil ta opp Kongosaken i parlamentet.

Dagbladet opplyser at den kongolesiske opposisjonspolitikeren Vital Kamerhe vil ta opp kongosaken i det kongolesiske parlament.  Jeg forstår det slik at Kamerhe vil at de skal overføres til Norge,og at det må bli en ny rettsak her. Han sier at "Kongoleserne blandet justis og politikk, og det fungerte ikke!" Det har han hjertens rett i !

Hvis en løsning ligger i en ny rettssak i Norge,ser jeg ikke noe problem i det. Nå har Kripos gått ut og sagt at de vil ikke bli tiltalt når de kommer til Norge,men hvis det er en betingelse for utlevering,så må vel det kunne arrangeres. En slik rettssak frykter jeg ikke.  De ble dømt uten tekniske bevis,de ble dømt på grunnlag av vitneutsagn og følelser(hat).  Nå er ikke jeg jurist,men litt peiling på lov og rett har jeg da,også fra mitt fag. Jeg vil tro at i en norsk rett vil følgende skje:

1.Spiondommen vil bli avvist uten videre
2.Vitnene vil bli avvist. De krevde 100 000 USD hver i erstatning FØR DE VITNET, altså hadde de en meget sterk interesse av en fellende dom.Dette er kriminellt i seg selv.
3.De få tekniske bevis der var peker på frifinnelse. Liket ble ikke obdusert,men der finnes et fotografi.  Det viser tydelig at Kashongo kan ikke være skutt med det våpenet de hadde som var en hagle. Hadde han vært skutt med hagle inne i bilen,måtte der ha vært spor etter dette. Det var der ikke.
4.Dommene om forsøk på drap faller også da vitnene hadde kriminelle motiver for å hevde dette,og har ingen troverdighet.
5. Dommene om at de hadde opprettet "kriminelle forbund" var basert på hatretorikk,fullstendig uten bevis eller noen som helst rot i virkeligheten.
6. Det eneste de muligens kan dømmes for er at de tok bilen. Men i svarte natten midt i Kongo med skyting rundt seg,og bilen som eneste mulighet til å komme seg unna,er det vel endel formildende   omstendigheter her.

En påtaleunnlatelse hadde vel ikke vært urimelig.
Nå gjenstår å se om denne Kamerhe vil foreta seg noe,og om det vil ha noen som helst effekt. Opposisjonen står vel ikke akkurat sterkt i Kongo. Det som i alle fall er interessant er at også kongoleserne vet at saken var en suppe av justis og politkk som Kamerhe selv sier. Denne saken kan hverken Norge eller Kongo leve med stort lenger !

Knut Moland, 13. november 2012

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk