Free French and Moland!

Knut Molands Blog

Møte med utenriksminister Barth Eide

Advokat Morten Furuholmen hadde fredag et møte med utenriksminister Barth Eide. Vi hadde vel trodd møtet hadde blitt utsatt på bakgrunn av den forferdelige terrorhistorien i Algerie,men utenriksministeren greidde å få plass til møtet. Det var et positivt møte,og utenriksministeren ga uttrykk for at han var sterkt interessert i å få avsluttet saken. Det tror vi på,og at saken ikke er enkel vet vi.


 

 
Noe av problemet i Kongo er at politiske strukturer er uklare,folk er ikke alltid de de utgir seg for,og har kanskje ikke den makt en skulle tro selv på ministernivå. Men det er klart press både fra Norge og Storbrittania og andre sliter nok litt på,og noen fordeler med å holde dem fengslet kan Kongo umulig ha. Enkeltaktører i Kongo har nok lenge hatt håp om penger,men tiden arbeider mot dem. De har vel snart forstått at penger får de ikke. Noen pengeløsning er der ikke i denne saken. Det er bare presidenten som kan avgjøre saken,vi må tro han snart gjør det. Det er klart merker han et stadig press fra mange land og kanskje føler at dette taper han på,kan løsningen komme fort. Det er bare å følge dem på flyet,så er saken ferdig for Kongos del.
 
I Kongo skjer mye,og dette er snøen som falt i forfjor. Det er nok et fåtall kongolesere som bryr seg noe som helst om denne saken.
 
I forbindelse med den forferdelige terrorsaken i Algerie,var det mange som var inne på hvor ille det var for familiene med uvissheten. Det er selvfølgelig riktig,og all vår sympati til dem  til dem som er ute for dette nå ! Vi vet mye om dette. Vi var ute for akkurat det samme de første dagene i Kongosaken. Siden har vi levd i uvisshet om de vil overleve i snart 4 år. Det eneste positive med uvissheten er håpet. Der er alltid et håp. Nå setter vi håpet til utenriksminister Barth Eide,at han kan løse denne triste saken.
 
 
Knut Moland, 20. Januar 2013

 

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk