Free French and Moland!

Knut Molands Blog

Statsråd Solhjell forhandlet i Kongo om regnskogpengene

Statsråd Solhjell har vært i Kongo og forhandlet om regnskogspenger. Han skal ha gitt uttrykk for at saken Moland & French står imellom Norge og Kongo,dog uten at det skulle ha noe med regnskogspengene å gjøre. Vi hadde selvfølgelig ingen forhåpninger om at disse samtalene skulle føre til noen løsning,men det er positivt at Kongo fra regjeringshold har fått vite at saken står imellom forholdet Norge-Kongo.
Det skulle ellers bare mangle, Kongo holder 2 nordmenn som spioner med et stort pengekrav mot staten Norge. Det er merkelig at avisene ikke får med seg dette når de omtaler saken.Formannen i Kr.F.ungdom Elisabeth Løland uttalte seg visst kritisk til at Kongosaken ble tatt opp,og snakket om korrupsjon etc. Du kan ikke leksa Løland ! Du må lære deg å sette deg inn i det du snakker om,og spesiellt i saker der liv står på spill ! Jeg la merke til at hun heller ikke fikk medhold fra Dagfinn Høibråten,som tidligere også tok saken opp i stortinget,siden har jo Svein Harberg tatt opp saken 2 ganger.
Hvis noen tror at de kan unngå korrupsjon i Kongo,så snakker de mot bedre vitende. Det er helt umulig å lage et system der ikke.f.eks det meste av regnskogspengene forsvinner i korrupsjon. Landet har en slik kultur at korrupsjon ikke bare er vanlig og fullt akseptert,men selve det bærende element i nasjonen. Noe som Kongosaken såvisst har vist alle som har giddet sette seg inn i den. Norsk naivitet og Kongolesisk korrupsjonskultur er den største kulturkollisjon som tenkes kan. Det er så totalt forskjellige kulturer og tenkesett at det er som ild og vann.
Solhjell forhandlet visst med visestatsministeren. Han kan nok takke og bukke for penger,men særlig mer makt har han nok ikke. Han er langt ute i periferien i makten i Kongo. Han skal ha uttalt at denne saken var "rettens" avgjørelse,og ikke politisk. Tøv,hadde han snakket med en annen hadde han sikkert fått et helt annet svar. Makten i Kongo ligger hos Kabila og noen i hans nærmeste krets. De tar alle avgjørelser. Ingen "rett" tar selvstendige avgjørelser i et rått diktatur som Kongo er. Den som ikke spiller 100% på lag med Kabila,blir øyeblikkelig arrestert,da kan han være høyesterettsdommer,general,visestatsminister eller hva som helst. Diktaturet i Kongo fungerer sånn sett akkurat som diktatur alle andre steder. Uten total makt vil diktatoren umiddelbart bli styrtet,slik er det bare.
Løsningen på saken ligger altså hos Kabila,iallefall så lenge han har makten. Føler han presset blir for stort,at dette koster for mye,setter han en underskrift på et papir,og det er det.
Nå er visst kjeltringen advokat Aleuwa i full gang med rettsaker i Kisangani for å stjele husene fra enka. Kompensasjonsavtalen var noe guttene var nødt til å gå med på ,selv om de ikke har skutt denne sjåføren. Men det skulle være et krav for å slippe ut. Uten at det har hjulpet noe som helst på over 3 år. Skulle kjeltringen Aleuwa klare å stjele husene,er altså enka på bar bakke,6-700 00 kroner til er stjålet,og guttene sitter der de sitter. Kanskje de vil kreve en ny erstatningsavtale,de er troende til hva som helst ! Guttene er gisler for penger ingenting annet. Det tror jeg snart alle må klare å skjønne.

Knut Moland, 23. februar 2013

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk