Free French and Moland!

Knut Molands Blog

Hjemsendelse av Tjostolvs båre

Vi håper Tjostolvs båre kommer til Norge neste uke. Vi kan ikke bestemme begravelsen før han er i Norge,men når det skjer vil dødsannonse komme i lokale aviser og her på bloggen med tidspunkt for begravelsen.
 
Vi hører at det nå er fullt trykk for å få Joshua ut,veldig bra,men hvorfor skulle en vente til Tjostolv var død ?
 
I ettertid tror vi mange har mye å lære av Kongosaken.
 
Knut Moland, 31. august 2013

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk