Free French and Moland!

Knut Molands Blog

"Rettsaken" dag 5

Det vi ser helt tydelig er konturene av et overlagt justismord. Undertegnede blir meget overrasket hvis dommen blir noe annet enn skyldig med dødsdom.
 
Etter Tjostolvs død kom jo Kripos ned,og de og kongoleserne var enige,det var ikke drap. Så plutselig etter mange måneder blir det reist tiltale : Hvorfor det ? Hadde bevisene forandret seg ? Selvsagt ikke. Kjeltringgjengen kom sammen og ble enige om opplegget. De rettsakkyndige i Kongo,fengselsdirektøren og andre,ble fortalt hva de skulle si i retten. Det er dette vi ser nå. Den norske rettspatologen Stray-Pedersen la fram en rapport på en forbildelig måte,og det er ingen tvil om skyldspørsmålet her. Men hjelper det ? En kan ikke vinne mot en militærjunta som har bestemt seg på forhånd. Bevis betyr ingenting for en kriminell rett. Hvilke sjanser tror en en jøde hadde i en SS rett,eller en oposisjonell i en KGB rett. 0,00%.
 

Aktor ligner til forveksling aktorene fra Kisangani. Høylydt skriking og direkte uintelligente kommentarer. Trakkasering av de norske sakkyndige osv.  Han hadde høyere rang enn Luka sa han.  Idioten hadde i alle fall ikke fått høyere rang enn visekorporal i et oppegående militært rettssystem noe sted på kloden.
 
Det er jo ingen tvil hvor denne saken går. Hele Norge vet at Kripos har rett. Spørsmålet er hva Norge skal foreta seg etter dette nye justismordet. Dette kan ingen land godta. Her må handles på den ene eller andre måte.
 
Knut Moland, 28. januar 2014

 

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk