Knut Molands Blog

"Retten" dag 6.

I dag så vi en langtrukken opplesninger av dokumenter. Flere av dommerne sovnet visst. Så en disputt mellom aktor og forsvarer. På den positive siden må jeg si at forsvareren i dag var langt mer på banen ,og hadde gode poeng. Bl.a. at det er opp til aktor å bevise skyld,ikke til forsvaret å bevise uskyld. Dette har tydeligvis aktor Nkulu ikke forstått i det hele tatt,og han vet selvfølgelig at han ikke kan det.


Aktors prosedyre var til de grader inkompetent at den fikk et komikkens skjær over seg. Uten at dette overrasker da aktorene i Kisangani drev på samme måten. Han kjørte på dette med benzodiapiner,som han igrunn viste med sin argumentasjon at han ikke visste hva var. Rettsmedisiner Stray Pedersen sa at nivået av benzodiapiner i urinen var så små at det tilsvarer en sovetabelett tatt 3 eller 4 dager før,videre at nivået var så lite at selv i kombinasjon med alkohol var dette fullstendig uten betydning. Aktor kunne ikke legge frem noe som helst bevis for drap,men Kripos så han bort fra.
 
I mangel på bevisføring gikk han over til å diabolisere Joshua. Hevde at han var en hyperfarlig mann istand til skoleskytinger !!!!!  Og at han var en som dreper som en barnelek !!!.
 
Bare en tosk kan komme med slike ville og totalt uetterrettelige påstander.Det eneste overraskende var at han påsto livsvarig i stedet for dødstraff. Ikke at det betyr all verden for en mann med mange dødsstraffer fra før.
 
I en normal rett ville denne prosedyren fallt fullstendig sammen. Jeg tror også at forsvareren vil lage hakkemat av den. Prosedyren var rett og slett uintelligent . Dessverre er jeg redd det ikke vil hjelpe. At dommen er avgjort på forhånd. Jeg håper jeg tar feil.
 
Knut Moland, 31. Januar 2014