Free French and Moland!

Knut Molands Blog

"Retten" Dag 8

I dag trodde alle dommen skulle komme. I stedet ble det lagt fram et brev fra det norske generalkonsulatet,vedrørende Joshuas helse. Det er vanskelig å se hva dette skulle ha å gjøre med skyldspørsmålet,men brevet ble diskutert. Aktor Nkulu bjeffet og skrek i vanlig stil. Så ble dommen utsatt til fredag !


 
Jeg tror rett og slett dommerne ikke hadde skrevet dommen,og brukte dette som påskudd.
 
Jeg tror etter hvert det må bli helt klart for alle at uansett dom,løsningen på denne saken ligger ikke i "retten" i Kongo. Løsningen må bli politisk og diplomatisk. En anke vil bare føre til nye måneder med venting,en ny bajassak og samme dom osv. En skal være oppmerksom på at den kongolesiske forsvareren ønsker seg dette. Det gir jo store penger til ham ! Han kommer garantert med nye økonomiske krav. Slik var også advokat Kikambe,advokaten i Kisanganisakene. Han fikk så mye penger tilslutt at han kjøpte hus i Sørafrika ! Det er fælt å si det,men i Kongo er det er bare dumt å være naiv. Alt vi har sett i Kongosaken er ikke til å tro !
 
Brevet inneholdt så vidt jeg forsto opplysninger om Joshuas helse,og at han er syk. Skal de hive han ut på denne gangen igjen nå da ? Eller inn i denne cella med disse som har banket og slått ham syk som han er ?
 
Dette kan ikke pågå !  Og dere,hvis ikke Amnesty Norge kommer på banen nå,så bør de legge ned,da er organisasjonen i Norge pill rotten.
 
Knut Moland, 11. Februar 2014

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk