Free French and Moland!

Knut Molands Blog

Aftenposten melder i dag

Aftenposten melder i dag at dommeren ikke vil avsi dom hvis Joshua er syk,og at han da må på sykehus ! Det høres fint ut,men hva er virkeligheten ? Virkeligheten er at Kongo ikke dekker 5 øre,ikke engang vakthold på sykehuset kan de dekke,så hvis han er blakk,hva da ? Skal han da fortsatt ligge i denne gangen,med bråk døgnet rundt,uten mulighet for å ta vare på maten sin. Resultat av det kan fort bli nytt malariaangrep,og matforgiftning. Eller skal han inn igjen på denne cella der bøller banker og slår ham ?
 
Nå har "retten" pågått i 9 dager,dommeren har ved selvsyn sett Joshua hver dag. Hadde dommeren hatt øyne,så måtte han vel med selvsyn se hva situasjonen er for Joshua. Slik "retten" og fengselet steller seg,er de ved å ta helt knekken på ham.


Hva i all verden skulle det tjene til å utsette dommen enda en gang . At "retten" viser seg human ? De aner ikke engang hva ordet betyr.
 
En skulle tro at det var bra for en syk mann å komme på sykehus. Hvis sykehuset ligner det Tjostolv ble "behandlet" på kan en stille spørsmål ved det. Han ble feilmedisinert,banket og slått på sykehuset.
 
Det må være helt klart,retten er ingen "rett". Den er kontrollert og under kommando av general Ponde. Ponde har avgjort saken fra den dag han bestemte seg for å ta ut tiltale. Aktor oberst Nkulu  og dommerne er bare general Pondes nikkedukker.
General Ponde ønsker seg prestisje og penger ut av saken. Får han ikke penger,kan han i alle fall demonstrere makt.
President Kabila er også redd ham,der ligger mye av problemet.
 
Enhver "rettslig" løsning,er derfor bare håpløs,og en anke fører ingen steder hen. Skal Joshua French liv reddes,må
regjeringen og UD sette general Ponde og president Kabila under press. De må forstå at hvis ikke saken løses,så vil det koste dem noe. Det er nok det eneste språket de forstår.
 
Knut Moland, 16. februar 2014

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk