Free French and Moland!

Knut Molands Blog

Dommen mot Joshua French

Som undertegnede fryktet ble French dømt. Dette er helt i tråd med tidligere "rettsaker". Denne dommen var avgjort på forhånd,det er det ingen tvil om. Kripos la frem klinkende klare bevis på at det ikke kunne være drap. Påtalemakten la ikke frem noe som helst bevis på at det var drap. Det var som i tidligere "rettsaker" løse påstander og beskyldninger uten noen som helst dokumentasjon. Det er ingen tvil om at denne "retten",i likhet med tidligere aldri har hatt som motiv å finne sannheten. Motivene er andre bl.a økonomiske og politiske.
 
Den norske regjering og UD vet godt at French sitter med en dødsdom for spionasje for Norge,som er justismord. Nå har kongoleserne gitt ham en ny dom,og et nytt justismord.


Det er på tide å kalle en spade en spade,når retten er politisk,er også dommen det,og den domfellte er politisk fange !
 
Å anke en sak for en kriminell rett fører ingen sted hen. Månedsvis venting,og ny lik dom. Under de ekstremt vanskelige forhold French lever nå, syk som han er,er det usikkert om han klarer det.
 
Norge bør si klart,at dette var ikke en objektiv rett. Vi anser dommen politisk og French som politisk fange,og vi krever ham utlevert. Så får en bruke de midler en har .

 
Denne saken har ingen rettslig løsning. French er et offer for brutale overgrep,mishandling og justismord.
 
Nå handler det bare om en ting,å redde Joshua French liv. Det er det bare den norske regjering og UD som kan gjøre !
 
Knut Moland, 19. februar 2014

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk