Free French and Moland!

Mathilde Molands Blog

Media og Tjostolvs begravelse

Jeg ønsker å rette en takk til journalister og fotografer som var til stede i Tjostolvs begravelse. Noen av dere var sammen med oss i kirken og har satt sin signatur i kondolanseprotokollen. Andre var på jobb og fulgte Tjostolvs siste reise på avstand. 

Hjertelig takk for ærbødig og verdig opptreden på denne triste dagen.

 

Mathilde Moland,
Vegårshei, 26. september 2013

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk