Free French and Moland!

Saken

Kjell Magne Bondeviks appell (fakkeltoget 15. nov 2014)

(Transkribert fra TV2s sending)

 bondevik

Kjære alle sammen

Jeg er her i dag ikke for å ta stilling til alt i Joshua French-saken eller for å kritisere noen, men jeg er her fordi Joshua French er utsatt for en umenneskelig behandling og det vil vi protestere mot og få en slutt på. For meg er dette et spørsmål om humanitet og menneskeverd. Jeg holder denne appellen på egne vegne, ikke på vegne av andre, ei heller Oslosenteret, men vi er mange og vi er mange her i dag også som er enig i at det Joshua French utsettes for er i strid med all anstendighet og humanitet, og det må det bli slutt på.

Vi roper ut til alle som har en avgjørende innflytelse: La Joshua få slippe etter alle disse år med umenneskelig behandling! La han få komme hjem! Og vi appellerer til norske myndigheter: Stå på enda hardere for at også Joshua skal få erfare våre idealer for humanitet og for menneskeverd og menneskerettigheter.

 

Internasjonale menneskerettighetserklæringer og –konvensjoner har, slik som vi nå nettopp hørte, bestemmelser om rettferdig behandling under rettsprosesser og anstendig behandling under soning. Disse er ikke ivaretatt slik de burde. Så også Kongo vil nå være tjent med å få en avslutning på denne tragiske situasjonen.

Vi kan bare forestille oss hvordan situasjonen nå er for Joshua French. Og jeg vet litt om hvor forferdelig det også er for hans nærmeste, for familie, venner, pårørende. Og dere skal vite at vi som er her i dag, og mange flere, står sammen med dere, og vi håper at dere nå kjenner varmen og støtten.

Min appell er enkel og klar: La Joshua French få komme hjem til Norge før det er for seint i humanitetens og menneskeverdets navn!

 

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk