Free French and Moland!

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

GENERELL INFORMASJON 25. Oktober

Print PDF
There are no translations available.

GENERELL INFORMASJON

Etter at nettsiden vår ble lagt ut den 11. oktober 2009, har 125009 personer vært på besøk. Vi forstår at denne ”Kongo-saken” engasjerer veldig mange mennesker. Vi ville ikke klart arbeidet med å sette opp en nettside hvis vi ikke hadde fått hjelp av Juliane Victoria Engelstad Ihle. I rundt 14 år har hun engasjert seg i arbeidet mot dødsstraff. I forbindelse med dette arbeidet, så hun det etter mange år som en nødvendighet å skifte ut navnet sitt. De fleste kjenner henne som Turid Sandberg Ihle. Vi vil komme tilbake til Julianes viktige arbeid en annen gang.

Når det gjelder støttekontoen , håper vi å komme med informasjon i morgen om hvor mye som har kommet inn. Det blir spennende!

Furuholmen i UD:

Furuholmen fikk i dag et møte med UD klokken 16.00. Undertegnede ble med.

En sak som ble tatt opp var høyesterettsadvokat Molimas rolle i ankesaken. Han har sagt at den kongolesiske stat vil komme med enda høyere krav mot Norge enn de som allerede er fremsatt.

Alt dette har stått i avisene. Det er uklart hvem som har gitt ham mandatet til å komme med slike uttalelser på vegne av den kongolesiske stat. Faktisk øker Kinshasa presset mot Norge. Furuholmen ble også fortalt da han var i Kongo om hvordan man bevisst prøver å lage nye ”bevis” mot de to Gutta.

En saksbehandlingsfeil er oppstått i underretten når det gjelder Norge som part i saken og denne må ”repareres”. Det kan være en god idè for vårt utenriksdepartement å nyttiggjøre seg den ”nådetiden” vi har akkurat nå.

Et spørsmål vi hadde til UD var om de ønsket å spille en mer aktiv rolle enn den de har gjort som observatører hittil. Vi tok også opp spørsmålet om at vi som familier får lite eller ingen informasjon fra UD, og må skaffe den til veie fra norsk presse i Kisangani.

Annet:

Et problem når det gjelder Kongo er at sentralmyndighetene ikke har kontroll i Kisangani. I tillegg er det minimal kontakt mellom f.eks det kongolesiske utenriksdepartement og de militære.

En representant for UD hadde for en tid siden møter med ulike departementer i Kinshasa som utenriks- justis- og forsvarsdepartementet.

Det er fremdeles uklart om ankesaken vil fortsette på torsdag. Advokatfirmaet Furuholmen vil i så tilfelle sende en advokat ned til Kisangani for å bistå Joshua. Man regner med at Tjostolv ikke vil kunne møte på en stund.

Joshua hadde i går besøk av etterforskningslederen Wavara i cella. De pratet hyggelig sammen. En representant for den britiske ambassaden kom til Kisangani i dag. Han vil være til stede hvis ankesaken fortsetter med Joshua på torsdag selv om det blir uten Tjostolv.

Nytt om Tjostolv

Tjostolvs fysiske tilstand er bedre, men ikke den psykiske. De tre legene som har ansvar for ham er allmennleger. Man har ikke klart å få tak i en psykiater til å vurdere Tjostolv. Nå er det nok ikke mange psykiatere i Kongo, men man kunne kanskje få tak i denne typen ekspertise annet steds fra. Etterforskningsleder Wavara og VG har sammen vært på sykebesøk hos Tjostolv både i går og i dag. Man kan jo lure på hvor mye VG har måttet betale etterforskningslederen. Tjostolv har visstnok skrevet hatmeldinger til Joshua. Hvis dette kommer i avisen ber jeg dere alle om å forstå at Tjostolv er i en helsemessig dårlig tilstand og ikke vet hva han gjør.

Nytt om Joshua

Joshua har kjent seg syk siden lørdag. Blodprøver er tatt. Og først når de er vurdert vil han få hjelp. I ettermiddag klarte Joshua å ringe sin samboer. Han kjenner seg ikke frisk. Furuholmen fikk i kveldingen tak i UD's representant i Kisangani som kunne fortelle at prøvene viste malaria. Så får man jo håpe at Joshua får medisiner i morgen. Furuholmen spurte også om representanten hadde ordnet med å få på plass en forhåndsaksept fra etterforskningsleder Wavara om at Joshua kunne få legetilsyn hvis han skulle bli mye sykere. Det var jo dette som var problemet da Tjostolv ble så syk. Da fikk vi inn en lege som ikke på forhånd var autorisert til å behandle Tjostolv. Dette førte senere til at han ble arrestert og Guttas lokale advokat beskyldt for ulovligheter. UD-representanten hadde ikke gjort dette, men vi håper det kommer på plass. Det skal være en fengselslege tilknyttet fengslet, men ettersom han aldri ble betalt noen lønn så finnes det i realiteten ikke noen autorisert lege som stiller opp for fangene.

Kari Hilde French, 26. oktober 2009

Last Updated on Tuesday, 17 November 2009 09:51  

Støttekonto

Støttekonto Joshua
(Landkreditt bank) 

Støttekonto Tjostolv
(Vegårshei Sparebank) 

Støttekonto "Fanger hjelper Fanger"
(Kvinesdal Sparebank) 


Web Statistikk

Hva Skjer?

TV2 lørdag 28 november kl 13.00
Reprise: TV2 viser en dokumentar om guttene i Kongo Kl. 13.00

NRK1 lørdag 28 november kl 22.30
Kari Hilde og Mathilde kommer på "Viggo på Lørdag" 

Powered  by Bayens ICT

©  Protected by copyright laws in Norway