Free French and Moland!

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Media

External media

Print PDF

The Congo case in the Norwegian press:

The Congo base in foreign (non-Norwegian) press:

Other website connected to the Congo case:

 

Last Updated on Saturday, 19 December 2009 09:42
 

Artikkel i The Times - engelsk

Print PDF
There are no translations available.

En artikkel om saken i The Times.

http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/africa/article6930611.ece

Last Updated on Thursday, 26 November 2009 10:18
 

Norsk presse.

Print PDF
There are no translations available.

Joshua går idag ut med sterk kritikk av norsk presse,og særlig VG og Dagbladet. Selv vil jeg si at mange i norsk presse har oppført seg fint,og skrevet eller snakket saklig og bra. Lokalpressen synes jeg har vært meget bra. NRK og TV2 synes jeg også har vært meget bra.

Last Updated on Wednesday, 25 November 2009 15:18 Read more...
 

Media

Print PDF
There are no translations available.

I denne rubrikken ønsker vi å komme med noen oppklaringer på noe av alt som har stått i media de siste seks månedene. Det kan bare bli noen små plukk her og der fordi stoffmengden er enorm.

Vi har i løpet av denne Kongo-saken opplevd at mediedekningen ofte har vært mangelfull på ulike måter. Sannhetsgehalten har ofte vært helt på jordet. Mye stoff har mindre eller større elementer av sannhet og informasjon i seg, og det er vanskelig å vite hva som er korrekt og ikke korrekt av de store mengdene av opplysninger. Vinklingene på det media har skrevet kan være misvisende og preget av sensasjon og ønske om å selge så godt som mulig. Mediene har vært lite opptatt av kildekritikk og burde i første omgang antagelig ha sendt kriminalreportere og ikke nyhetsreportere til Kongo. Da ville man kanskje ha utøvd mer kildekritikk.

Nedenfor følger noen eksempler.

1. VITNENE:

Se Rubrikken for "Artikler" om hvordan de såkalte ”vitnene” har forklart seg til ulike media og i retten.

2. TRENINGSVIDEOEN

Mandag 14. september kom VG med en større artikkel i papiravisen om en treningsvideo som var blitt overlevert den norske ambassadøren i Uganda av John Hunwick. John Hunwick er eier av gjestehuset hvor Tjosdolv og Joshua har bodd i Kampala. John Hunwick eier også øya Bussi Island hvor treningsopplegget ble holdt. Han eier i tillegg mange andre eiendommer også og vi oppfordrer media til å undersøke hans bakgrunn nøyere. Han arbeider bla. for ugandesisk etterretning. Han har kjent til videoen og at treningsopplegget var godkjent av ugandesiske myndigheter. På treningsvideoen ser vi tre menn, to svarte og en hvit.

De har alle tre frivillig blitt med på treningsopplegget og visste hva det innebar. (I følge Joshua har han vært på atskillig hardere trening i England enn dette som vises). Den ene av de tre, Samuel Ociti, ble intervjuet av VG. De to andre ønsket ikke å stå frem. I VG leser vi blant annet om en hund som French refererer til i videoen. VG skriver bl.a: ”I en hendelse…… som VG får bekreftet av et vitne som også var på øya, fikk den unge amerikaneren beskjed om å ta livet av en gammel og syk hund. Han klarte ikke å drepe den med det ene haglskuddet han fikk utlevert og French måtte selv avslutte jobben. Etterpå ble alle avstraffet ved at de måtte holde den tunge jernstangen over hodet.”

Da advokat Furuholmen var på vei til Kisangani for første gang, stoppet han i Kampala og intervjuet de tre som var med på treningsopplegget. Intervjuene ble tatt opp på bånd. Det er to menn fra Uganda og en amerikaner. Da Furuholmen kom tilbake til Norge holdt han en pressekonferanse den 26. september. Aftenposten fikk enerett på å lytte til båndene, men gjorde lite ut av saken. Så vidt jeg vet har den kun blitt nevnt litt på Aftenposten nett.

Vi har navnene og også bilder av de tre. Nedenfor finner du utskrift av de muntlige intervjuene med dem. Av og til har det vært vanskelig å hør hva som sies på båndet. Det har vi markert med noen prikker. Samtalene var muntlige og er skrevet ned akkurat slik de lyder på båndet. I dette intervjuet er Tom og Sam ikke korrekte navn. Sam er amerikaneren.

Det hører med til historien at advokatfullmektig Jon Sverdrup Efjestad fra Furuholmens advokatfirma og jeg fikk se hele videoen på VGs kontorer. Noen hund så vi ikke på videoen. Etter at vi hadde sett videoen spurte jeg om hva VG hadde tenkt å gjøre med den. Ville de legge den ut på nettet? Som svar fikk vi at det ikke var bestemt hva som skulle gjøres. Ikke mange minuttene etter at vi hadde gått ble videoen lagt ut på nettet!

Se intervjuene i rubrikken for "Artikler".

3. DAGBLADET OG FEILSITERINGER:

Joshua var meget oppgitt over Dagbladets dekning av rettsaken. Les mer lenger ned under "Media".

 4. PASSJUKS

I VGs papiravis den 5. oktober kunne man lese følgende:

Sitat: ”VG har også fått tilgang til et politidokument som viser at Joshua French har meldt et pass stjålet i Tanzania den tredje februar 2008. Det stjålne passet skal ha vært utstedt i Oslo og har et annet passnummer enn passet fra Vestfold politidistrikt som ble utstedt i 2007.”

Så kommer et kort intervju med sjef for juridisk seksjon i Politidirektoratet som forklarer at man vanligvis ikke kan ha to pass, men at det finnes unntak. VG burde kanskje ha tenkt på at som statsborger av to land så var svaret nokså enkelt.

Det er heller ikke så lurt å bare tro på ugandesisk politi som kilde før man skriver om passjuks. De er ikke alltid de beste kilder. Så kommer det jo også an på hvor mye man betaler i bestikkelse.

Saken er følgende: Joshua har både norsk og britisk statsborgerskap. Etter at Joshua fylte 18 år gikk jeg personlig til konsulatseksjonen ved den Britiske ambassaden her i Oslo og hentet skjemaer som Joshua fylte ut. Han fikk sitt britiske pass utstedt ved det britiske konsulatet i Oslo.

Dette passet var gyldig i ti år og det var det som ble meldt stjålet i Tanzania.

 

Kari Hilde French 18.november 09

Last Updated on Tuesday, 24 November 2009 10:14
 

Feilsiteringer

Print PDF
There are no translations available.

Jeg fikk snakket med Joshua, broren min idag. Joshua ble veldig oppgitt av Dagbladet og deres journalister, Claude Nzunzu. (I Kongo), og Anders Holth Johansen. Jeg fikk fortalt ham hva som var blitt feil skrevet fra rettsaken, og han ønsket at jeg skille fortelle dere hva som var blitt skrevet feil. (Det i kursiv, er det som sto i Dagbladets nettutgave. Resten er sitat av det min bror sa til meg.)

REN LØGN

Joshua: Jeg er helt sjokkert over Dagbladet Jeg kjenner ikke igjen mange av sitatene som ble skrevet i Dagbladet i dag fra rettsaken.

14:55: French bekrefter at han slo til det ene vitnet, Kasimu Aradjabu, etter at skuddene falt.
Joshua: Jeg har aldri sagt at jeg har slått Aradjabu. Derimot beviste jeg i retten i dag at han lyver. Han sier at jeg og han sloss i 3 minutter, mens Tjostolv visstnok skal ha brukt automatvåpen ikke mer enn 10 meter unna i denne tiden. Jeg bar visstnok også en revolver. Hvordan Aradjabu overlevde 3 minutters kamp mot meg, når både jeg og Tjostolv visstnok var tungt bevæpnet vet jeg ikke. Svaret er at han løy. Alle norske som var tilstede kan bekrefte at dette er komplett løgn fra Dagbladet, og hvorfor dette ikke ble rapportert riktig, vet jeg ikke. Dette er ett eksempel på mange feilsiteringer.

Dette er like dårlig som når VG skrev om det ukjente vitnet i sin artikkel om at jeg hadde uttalt at hendelsen rundt drapet varte i 10 minutter. Ifølge VG svekket dette min forklaring. Problemet er at jeg aldri har uttalt dette. Det er de to informantene som har forklart dette. Så her blandet VG min og informantenes forklaringer sammen.

14:00: Aktoratet ber French fortelle dem om sin bakgrunn, og hva han vet om tutsi-minoriteten i Kongo.
- Jeg vet bare litt om denne konflikten. Faren min er britisk, og moren min norsk. Navnet mitt er bibelsk, og jeg har mange venner i Israel. Søsteren min studerer i Israel, sier French.

Joshua: På spørsmålet om tutsi-minoriteten i Kongo svarte jeg med en lengre utgreining om konflikten i Kongo.
Ett helt annet spørsmål var om mitt forhold til landene Norge, England og Israel. Mitt svar var at jeg er halvt britisk og halvt norsk, og litt rundt det. Mitt forhold til Israel var at jeg har vært turist der èn gang, min mor har flere venner der og min søster har studert der i ett år. Det er mitt eneste forhold til Israel.

13:20: Aktoratet spør French om sitt ansettelsesforhold:
- Jeg var aldri formelt del av
Molands sikkerhetsselskap, sier French.
- Hvorfor utstyrte Moland deg da med ID-kort der du hadde alias, vil aktor vite.
- Moland og jeg jobbet sammen i et sikkerhetsselskap, mot pirater i Somalia, og jeg var en venn av Moland, så jeg ledet firmaet når Moland ønsket, sier French.

- Vi jobbet ikke i samme team i Somalia, det var mange folk og mange båter. Vi kom bare tilfeldigvis fra samme land. Grunnen til at vi ble rekruttert var at vi er tidligere soldater, sier French.
Joshua: Jeg gjorde det helt klart at det dreide seg om et visittkort, ikke et ID kort. Jeg sa også at jeg ikke er et registrert medlem av Tjostolvs sikkerhets selskap, men at jeg har en uoffisiell tittel for å representere hans selskap når han selv ikke kan, spesiellt i Europa, men også i Afrika. Jeg ble spurt om Tjostolv og jeg har reist sammen i Midtøsten. Jeg svarte da at vi var på forskjellig ting da vi var i Adenbukta. Men i Afrika reiste vi sammen.

12:20: - Dere er blitt beskyldt for å være spioner og leiesoldater. Hva sier du til det, vil aktoratet vite.
- Vi er ikke leiesoldater, selv om Moland sa det i går. Dere burde vite at han er syk, slik legene har bekreftet, sier French.
- Ingen av legene har sagt at han er syk, innvender rettens formann.
(Moland sa i retten i går at han var i Kongo som leiesoldat, red. anm.)
- Jeg kom til Kongo for å sjekke mulighetene for å starte business her, sier French.

Joshua: På spørsmålet om hva vi gjorde i Kongo svarte jeg at vi hovedsakelig reiste som turister, men også med tanke på framtidige muligheter for selskapet til Tjostolv. 

12:00: Etter at Tjostolv Moland under rettsmøtet i går sa at han var i Kongo for å støtte Tutsi-minoriteten i landet, blir også Joshua French stilt spørsmål knyttet til samme problematikk:
- Kjenner du advokaten Firmin Yangambi?, spør aktor.
- Nei, jeg har aldri møtt ham eller hørt om ham, sier French.

Joshua: Om Tjostolvs utsagn om tutsiene svarte jeg at hva angår konflikten i Øst-Kongo og de forskjellige partene, så er det ikke min konflikt. Det er en viss opprørsgeneral som er arrestert i Rwanda. De sier han er en krigsforbryter. Hvis det stemmer så støtter jeg arrestasjonen av ham. 

11:15: - Vi ble angrepet 109 kilometer utenfor Kisangani. Vi ønsket å kjøre til Nyanya så vi kunne kommunisere med ambassaden om hva vi hadde blitt utsatt for, sier French.
Joshua: Jeg sa jeg ville til Mambasa, ikke NiaNia. Dette forklarte jeg veldig tydelig, tre ganger. Dette kunne ikke misforstås.

Joshua: Dekningen av rettsaken er så sporadisk og dårlig at det ødelegger mer enn det opplyser. Jeg håper ikke mediadekningen har vært så dårlig hjemme hele tiden. 

Skrevet av Hannah, torsdag 12. november 2009

Last Updated on Saturday, 28 November 2009 20:28
 


Støttekonto

Støttekonto Joshua
(Landkreditt bank) 

Støttekonto Tjostolv
(Vegårshei Sparebank) 

Støttekonto "Fanger hjelper Fanger"
(Kvinesdal Sparebank) 


Web Statistikk

Hva Skjer?

 

ONSDAG 16. DESEMBER:
Støttekonsert for
Tjostolv, Joshua
og familiene
Tvedestrand kirke kl 19:00

 


 


Powered  by Bayens ICT

©  Protected by copyright laws in Norway